Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
prace naukowe

FILOLOGIA KLASYCZNA. Tomasz Sapota, Iwona Słomak: „Kobiety fenickie” Lucjusza Anneusza Seneki. Opracowanie monograficzne

LITERATUROZNAWSTWO. Magdalena Malinowska: Corps de la femme maghrébine. Étude de la corporéité et de la sexualité féminines dans l’oeuvre romanesque de Leïla Marouane

JĘZYKOZNAWSTWO. Aleksandra Kalisz: Stacje ogólne i tematyczne polskiej telewizji z perspektywy genologii lingwistycznej

Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje). Red. Bernadetta Ciesek-Ślizowska, Beata Duda, Ewa Ficek, Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Przestrzenie przekładu. T. 4. Red. Jolanta Lubocha-Kruglik, Oksana Małysa, Gabriela Wilk

PRAWO. „Z Dziejów Prawa”. T. 12 (20). Red. Marian Mikołajczyk

Verus amicus rara avis est. Studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka. Red. Adam Lityński, Andrzej Matan, Marian Mikołajczyk, Grzegorz Nancka, Dariusz Nawrot

„Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”. T. 18. Red. Michał Barański, Błażej Mądrzycki

ZAPOWIEDZI
prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO. Aleksandra Niewiara: My i Inni – ewolucja wyobrażeń. Polski dyskurs prasowy w świetle imagologii i pamięci zbiorowej