Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) Uniwersytetu Śląskiego zostało przekształcone w Uniwersytet Otwarty

Nowe otwarcie

Pozawydziałowa jednostka UŚ wciąż będzie skupiać działalność dobrze znanych zespołów dydaktyczno- -naukowych: Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, UŚ Młodzieży, UŚ Maturzystów, UŚ dla Nauczycieli, Unibota, Akademii Dyplomacji czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pojawią się jednak również nowe propozycje skierowane do osób niezwiązanych bezpośrednio z Uniwersytetem Śląskim albo spoza środowiska akademickiego. Zmienia się zatem nazwa i poszerza się obszar działań oraz grono odbiorców, ale nie ulega zmianie jej misja.

Do tej pory oferta dawnego CKU „kończyła się” wraz z egzaminem dojrzałości, do którego przygotowuje UŚ Maturzystów, a bycie słuchaczem UTW zakłada jednak koniec aktywności zawodowej (a przynajmniej znaczne jej ograniczenie). Dla osób od 18. do 65. roku życia (umownie) istniały jedynie specjalistyczne kursy nauczycielskie i menedżerskie. Aby wypełnić tę lukę, Uniwersytet Śląski – w ramach działalności Uniwersytetu Otwartego – zaproponuje społeczności regionu kilkanaście ogólnodostępnych kursów dla wszystkich chętnych powyżej 18. roku życia.

– Program takich kursów, prowadzonych przez ekspertów z UŚ, obejmować będzie 15 godzin rozłożonych na 3 miesiące. Udział w nich jest płatny – mówiła dr Magdalena Piotrowska-Grot, zastępca dyrektora Uniwersytetu Otwartego, podczas konferencji prasowej przybliżającej ofertę zespołów edukacyjno-naukowych funkcjonujących w jego ramach. – Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom osób spoza środowiska akademickiego i pomagać im w rozwijaniu pasji. Nieustannie poszerzamy naszą ofertę, a skoro teraz obejmuje ona wszystkich – od przedszkolaków aż po seniorów – stwierdziliśmy, że nazwa CKU nie jest już adekwatna do naszej działalności i nie mówi zbyt wiele o tym, jaką jednostką jesteśmy.

Wśród kursów znajdą się zajęcia m.in. z projektowania stron internetowych, tworzenia aplikacji mobilnych, języka angielskiego w biznesie czy podstaw kultury chińskiej.

– Mnie samą ciekawią tytuły następujących propozycji: jak rozwiązywać konflikty międzyludzkie, jak radzić sobie ze stresem, sztuka autoprezentacji, o Biblii i jej tajemnicach – elementy języka hebrajskiego, prawa człowieka, jak szukać dobrych rzeczy w internecie, nowoczesne formy oszczędzania, o życiu miast oraz o lekach i leczeniu – wyliczała dr hab. Ewa Jarosz, p.o. dyrektora Uniwersytetu Otwartego.

Konferencja była okazją do przypomnienia, czym zajmują się poszczególne zespoły wchodzące w skład Uniwersytetu Otwartego. Uniwersytet Śląski Dzieci obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat. Jego uczestnicy biorą udział w ogólnych wykładach popularnonaukowych ze wszystkich dziedzin uniwersyteckich, a seminaria i warsztaty wybierają już według indywidualnych zainteresowa– Jesteśmy założycielami Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Dzieci (EUCU.NET) – przypomina kierownik UŚD dr Jerzy Jarosz – i kiedyś byliśmy inspiracją dla Egiptu: tamtejsze ministerstwo postanowiło utworzyć uniwersytety dziecięce przy wszystkich publicznych uczelniach. Teraz natomiast wspomagamy Turcję.

Częścią działalności Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży jest ukazanie, jak nauki ścisłe pomagają w profilaktyce, diagnostyce i terapii medycznej.

– Organizujemy spotkania z naszymi absolwentami pracującymi w służbie zdrowia, a także wizyty w szpitalach i klinikach. Uczestnicy UŚ Młodzieży biorą udział w diagnozowaniu pacjentów z wykorzystaniem aparatury, takiej jak RTG czy rezonans magnetyczny. Przy okazji wyjaśniamy uczniom ich działanie – tłumaczy dr hab. prof. UŚ Armand Cholewka, który dodaje, że jego misją jest oswojenie młodych ludzi z diagnostycznym aspektem medycyny, a w dalszej perspektywie – zachęcenie ich do badań profilaktycznych w wieku dorosłym.

Interesującą propozycją Uniwersytetu Otwartego jest również Akademia Dyplomacji, której program skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych zarówno pracą w dyplomacji, protokołem dyplomatycznym czy stosunkami międzynarodowymi, jak i etykietą sytuacji oficjalnych. Podczas trwającego od października do czerwca dziewięciomiesięcznego kursu jego uczestnicy zyskują wiedzę teoretyczną, ale także – m.in. dzięki warsztatom ze sztuki komunikowania – mnóstwo praktycznych informacji.

O działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku oferującego pomoc w rozwoju intelektualnym i psychofizycznym osobom, które zakończyły już aktywność zawodową, opowiadała jego koordynatorka, dr hab. Magdalena Szyndler.

– Nasz program obejmuje m.in. wykłady o zmiennej tematyce, stałe wykłady monograficzne, zajęcia fakultatywne, w tym kursy językowe na różnym stopniu zaawansowania, zajęcia komputerowe, zajęcia ruchowe, jogę, badminton, gimnastykę w wodzie i klasyczną, pilates, nordic walking, warsztaty literackie, teatralne i muzyczne. Słuchacze tworzą własne koła zainteresowań poświęcone np. fotografii, brydżowi sportowemu czy szachom, funkcjonuje też klub podróżnika i koło historyczne.

– Cieszymy się, że jako instytucja naukowa otwieramy się na społeczeństwo, któremu oferujemy wiedzę i bardzo konkretne umiejętności – podsumowała dr hab. Ewa Jarosz.

Autorzy: Tomasz Płosa