Rozwijanie pasji

Każdy, kto pragnie uczestniczyć w życiu uczelni, realizować swoje pasje, rozwijać zainteresowania naukowe czy podnosić sprawność fizyczną, bez trudu znajdzie grupę, w której zaspokoi swoją ciekawość świata, nauczy się funkcjonowania w zespole i rozwinie talenty.

W ramach działalności Interdyscyplinarnego Koła Naukowego
Przyrodników „Planeta” studenci Wydziału Biologii
i Ochrony Środowiska UŚ realizują projekt „BioWar”
W ramach działalności Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Przyrodników „Planeta” studenci Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ realizują projekt „BioWar”

Niezależne Zrzeszenie Studentów

To organizacja tworzona przez ludzi młodych, pełnych pasji, realizujących swoje pomysły i cele. Zajmują się oni wszystkim, co dotyczy studentów, dlatego działalność NZS jest ogromnie zróżnicowana. Jej podstawowym zadaniem jest integracja środowiska akademickiego i reprezentowanie jego potrzeb i oczekiwań. Członkowie organizacji inicjują wiele imprez kulturalnych, akcji społecznych i charytatywnych, realizują także liczne projekty, jak m.in. Drogowskazy Kariery, konkurs Studencki Nobel (mający na celu wyłonienie najlepszego studenta w Polsce), Wampiriada, czyli akcja honorowego krwiodawstwa, Wielkie korepetycje z historii – poszerzające świadomość historyczną młodych Polaków, a także bezpłatne, niezwykle pożyteczne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Europejskie Forum Studentów AEGEE

To największa interdyscyplinarna organizacja studencka w Europie, członek Europejskiego Forum Młodzieży współpracujący z UNESCO i OBWE. Celem AEGEE jest rozwijanie otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa przez promowanie współpracy, komunikacji i integracji między młodymi ludźmi w Europie i poza jej granicami. AEGEE popularyzuje ideały, takie jak otwartość w wyższej edukacji, pokój i bezpieczeństwo, aktywne obywatelstwo i wymianę kulturalną. Jest pionierem dyskusji tematycznych, zajmując się m.in. zagadnieniami gospodarki europejskiej, bezpieczeństwa, ekologii, międzynarodowej mobilności pracy, AIDS i prawami człowieka.

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland

Zrzesza studentów prawa i młodych prawników z 43 krajów europejskich, działając w sieci poprzez Grupy Narodowe i Lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (International Board) z siedzibą w Brukseli. W Polsce działa w 15 ośrodkach akademickich, jednym z nich jest Uniwersytet Śląski. Działalność ELSA Katowice, zarówno ta o zasięgu uczelnianym, jak i międzynarodowym, ma przede wszystkim charakter edukacyjno- naukowy. Jej fundamentem jest organizacja konferencji, seminariów i praktyk studenckich, koncentruje się głównie wokół przedsięwzięć mających na celu przybliżenie praktycznej strony zagadnień prawnych.

Koła naukowe

Na każdym wydziale funkcjonuje wiele kół naukowych, których różnorodność tematyczna jest odzwierciedleniem zróżnicowanych zainteresowań i pasji studentów. Członkowie kół prowadzą badania naukowe, wydają publikacje, biorą udział w konferencjach bądź sami je organizują, przygotowują szkolenia, a także spotkania z wybitnymi ludźmi nauki, kultury czy polityki. W Kole Naukowym Kryminalistyki „Veritas” spotykają się miłośnicy detektywistycznych poszukiwań, poznają techniki kryminalistyczne, zgłębiają tajniki takich dziedzin, jak medycyna sądowa, psychologia sądowa czy proces karny. Pasjonaci biologii rozwijają swoje zainteresowania w Interdyscyplinarnym Kole Naukowym Przyrodników „Planeta”, prowadzą badania związane ze stresem (abiotycznym i biotycznym), zdobywają wiedzę z mikrobiologii, eksperymentują z bakteriami i drożdżami, wykorzystując ich walory, aby znalazły zastosowanie np. w browarnictwie. Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego rozpracowuje zagadnienia z neuropsychologii, psychodietetyki, terapii akceptacji i zaangażowania ACT oraz neurofeedback. Doskonalenie zrozumienia, empatii, pomocy drugiemu człowiekowi nurtuje członków Koła Naukowego „Theatrum”, a języka migowego, muzykoterapii i Makatonu uczą na warsztatach, kursach i szkoleniach pasjonaci z Koła Naukowego Pedagogów. Biologia molekularna, genetyka i szeroko pojęta biotechnologia pochłania członków Koła Naukowego Biotechnologów GENEration. Członkowie Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury i Prawa Chińskiego pasjonują się azjatycką kulturą, językiem, przestrzenią biznesu oraz prawem, a swoją wiedzą dzielą się z mieszkańcami regionu. Koło Naukowe Arabistów UŚ Al-Asabiya przygotowało akcję charytatywną na rzecz głodujących dzieci w Jemenie pn. Studenci dla Jemenu, a Koło Naukowe Praw Zwierząt przeprowadziło zbiórkę datków pieniężnych oraz darów rzeczowych na rzecz bezdomnych czworonogów. Koło Kultury Języka Polskiego działające przy Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej UŚ prowadzi liczne warsztaty i gry edukacyjne dla szkół, krzewiąc poprawną polszczyznę wśród młodzieży.


Fotografie: Grzegorz Adamek