Wydział Nauk Społecznych

Katowice
ul. Bankowa 11
tel.: 32 359 11 12
www.wns.us.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych jest jednym z najpopularniejszych wśród kandydatów na studia na Uniwersytecie Śląskim. Studia prowadzone są tu na 13 kierunkach. Oprócz tradycyjnych, jak historia, socjologia, politologia, historia sztuki, filozofia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, praca socjalna, pojawiły się kierunki kształcące specjalistów w nowych dziedzinach wykreowanych przez rynek pracy XXI wieku, są to m.in.: kognitywistyka (studia pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych zbudowanych w oparciu o dorobek wielu nauk: humanistycznych, społecznych, przyrodniczych), środkowoeuropejskie studia historyczne (zestaw merytorycznej wiedzy o przeszłości m.in. z zakresu podstaw historii politycznej, gospodarczej, kultury oraz wojskowości Czech, Polski i Słowacji), turystyka historyczna (umożliwia zdobycie wiedzy o przeszłości z zakresu m.in. historii cywilizacji, kultury, dziejów podróżowania i turystyki; geografii turystycznej i fizycznej wybranego regionu) czy doradztwo polityczne i publiczne. Nowoczesną ofertą jest także możliwość kształcenia umiejętności prowadzenia procesu coachingowego oraz rozmów konsultingowych z obszaru filozofii życia – zdobycie tych kompetencji zapewnia studiowanie na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching. Uniwersytet Śląski był pierwszą uczelnią w Polsce, która powołała do życia ten dziś bardzo popularny kierunek.

Propozycją wychodzącą naprzeciw rosnącym zagrożeniom społecznym i walce z terroryzmem jest nowatorski program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe przygotowujący absolwentów do trafnego identyfikowania zagrożeń i właściwego wyboru środków w celu ich eliminowania bądź ograniczania.


Fotografie: Szymon Nawrat