Drodzy Maturzyści!

Drodzy Maturzyści!

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Już niedługo przed Wami pierwszy w życiu egzamin, który jest pewnego rodzaju przepustką w dorosłe życie. Jego wynik będzie miał istotny wpływ na Wasze dalsze losy, rozwój osobisty oraz karierę zawodową. W najbliższym czasie będziecie musieli także dokonać niełatwego wyboru kierunku studiów oraz uczelni. W tym ważnym roku Uniwersytet Śląski będzie Was wspierał, chcemy Wam pomóc w podjęciu tych trudnych decyzji, dlatego przygotowaliśmy numer specjalny „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”, w którym prezentujemy to, co możemy Wam zaoferować.

Uniwersytet Śląski w Katowicach w 2018 roku skończył 50 lat i w ciągu półwiecza wyrósł na prężną, nowoczesną, innowacyjną i przyjazną młodym ludziom uczelnię. Tworzy ją 12 Wydziałów: Artystyczny; Biologii i Ochrony Środowiska; Etnologii i Nauk o Edukacji; Filologiczny; Informatyki i Nauki o Materiałach; Matematyki, Fizyki i Chemii; Nauk o Ziemi; Nauk Społecznych; Pedagogiki i Psychologii; Prawa i Administracji; Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego; Teologiczny oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane. Nasza uczelnia oferuje przyszłym studentom naukę na 76 kierunkach studiów i 234 specjalnościach. Uniwersytet kształci obecnie blisko 25 tys. studentów i doktorantów. Co roku uatrakcyjniamy naszą ofertę edukacyjną, otwierając nowe kierunki i specjalności. W roku akademickim 2018/2019 uruchomiliśmy dwa nowe kierunki: na Wydziale Artystycznym – muzyka w multimediach, studia I stopnia stacjonarne ze specjalnościami: dźwięk w grach i kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych, a na Wydziale Filologicznym – architektura informacji, studia I stopnia stacjonarne.

Naszą szeroką ofertę kształcenia wzbogacamy o propozycje rozwijania indywidualnych umiejętności i pasji. Na wydziałach działają liczne koła naukowe, zespoły artystyczne, dynamicznie rozwijają się i odnoszą sukcesy sekcje sportowe.

W trosce o najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018 roku uczelnia uruchomiła unikatowy program wsparcia finansowego. Granty Rektora Uniwersytetu Śląskiego to inicjatywa skierowana do studentów I roku rozpoczynających naukę na studiach licencjackich lub jednolitych studiach magisterskich. Konkurs ma wspierać zdolnych, młodych ludzi, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i mają pomysł na projekt badawczy lub edukacyjny. O grant mogą ubiegać się laureaci olimpiad przedmiotowych, którzy tytuł laureata uzyskali w roku rozpoczęcia studiów, a także osoby, które uzyskały w części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym 100% punktów możliwych do zdobycia.

Badacze z Uniwersytetu Śląskiego, do których należą nie tylko pracownicy, ale również doktoranci i studenci, realizują wiele projektów badawczych i rozwojowych, a także badawcze prace zlecone na zamówienie podmiotów gospodarczych, jednostek administracji państwowej, jednostek naukowych, sądów i innych instytucji. Wysoki poziom badań naukowych potwierdzają m.in. kategorie przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatniej ocenie parametrycznej jednostek naukowych (siedem wydziałów otrzymało kategorię A, a pozostałych pięć kategorię B) oraz przyznanie Centrum Studiów Polarnych (na lata 2014–2018) statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), w którym jednostką wiodącą jest Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Trzeba podkreślić, że o status KNOW mogą ubiegać się jednostki prowadzące badania naukowe na najwyższym poziomie oraz zapewniające wysokiej jakości kształcenie.

Drodzy Maturzyści, życzę Wam wiary we własne siły oraz wytrwałości w dążeniu do celu. Mądrze wykorzystujcie wiedzę zdobytą w szkole. Wierzę, że kierunek studiów, który wybierzecie, spełni Wasze oczekiwania, a czas spędzony na naszej uczelni przyniesie Wam dużo satysfakcji i będzie wspaniałą intelektualną przygodą. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły, kreatywność i nowe idee. Pamiętajcie, że wstępując w progi Uniwersytetu Śląskiego, zawsze możecie liczyć na wsparcie ze strony kadry naukowej, starszych kolegów i koleżanek, a także moje.

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego


Fotografie: Agnieszka Szymala