Media uniwersyteckie

Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego ukazuje się już od 26 lat. Numer „0” trafił do rąk czytelników w lipcu 1992 roku, natomiast numer pierwszy trzy miesiące później i kosztował… 3000 zł. Obecnie gazeta jest bezpłatna, dostępna jest w rektoracie, na wszystkich wydziałach uczelni i w bibliotekach uniwersyteckich. „Gazeta” towarzyszy całemu środowisku akademickiemu – naukowcom, pracownikom administracyjnym i studentom: relacjonuje wszystkie najważniejsze wydarzenia z życia uczelni, przybliża działalność naukową wspólnoty uniwersyteckiej, czyli konferencje, innowacyjne projekty badawcze i aktywność studenckich kół naukowych, ze szczególną uwagą obserwuje dokonania młodych naukowców, pamięta również o absolwentach UŚ i opisuje ich losy. W każdym numerze znaleźć też można felietony, wywiady, fotoreportaże oraz nowości Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Poza wydaniem tradycyjnym „Gazeta Uniwersytecka UŚ” dostępna jest w wersji elektronicznej: pod adresem www.gazeta.us.edu.pl oraz na platformie ISSUU. Warto zaglądać także na profil miesięcznika na portalu Facebook.
www.gazeta.us.edu.pl
www.facebook.com/GazetaUniwersyteckaUS
www.issuu.com/uniwersytetslaski

Portal popularnonaukowy Uniwersytetu Śląskiego „Przystanek Nauka” wystartował na początku 2015 roku. Popularyzacja badań prowadzonych na naszej uczelni oraz przełomowe odkrycia w świecie nauki – to obszary, którym redaktorzy portalu poświęcają najwięcej miejsca. Poza tym czytelnicy „Przystanku Nauka” znajdą na nim filmy, e-wykłady, blogi naukowe, recenzje książek popularnonaukowych oraz kalendarium wydarzeń naukowych. Partnerami portalu są instytucje naukowe z całej Polski, m.in.: Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Planetarium i Obserwatorium im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie oraz „Discovery Science” i wydawnictwo Copernicus Center Press. „Przystanek Nauka” otrzymał wyróżnienie specjalne w kategorii nauka w internecie w konkursie Popularyzator Nauki 2015, organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej. „Przystanek Nauka” jest jednym ze współorganizatorów Śląskiego Festiwalu Nauki.
www.przystaneknauka.us.edu.pl
www.facebook. com/przystaneknauka

„Przystanek Nauka” podczas Śląskiego Festiwalu Nauki 2017 na zainscenizowanych
przystankach prowadził spotkania z ciekawymi gośćmi
nie tylko ze świata nauki
„Przystanek Nauka” podczas Śląskiego Festiwalu Nauki 2017 na zainscenizowanych przystankach prowadził spotkania z ciekawymi gośćmi nie tylko ze świata nauki

Centrum Medialne Uniwersytetu Śląskiego (CMUŚ) to jedna z najmłodszych inicjatyw uniwersyteckich. Powstało na początku 2017 roku jako jednostka skupiająca media akademickie Uniwersytetu Śląskiego (Radio Egida, Telewizja „UŚ TV” oraz Magazyn „Suplement”) i koordynująca ich działania. Dzięki współpracy w ramach CMUŚ mediów różnego typu lepiej i skuteczniej informujemy o wszystkim, co dzieje się na uczelni. Centrum spełnia również niezwykle ważną funkcję dydaktyczną: właśnie w jego obrębie młodzi adepci trudnej sztuki dziennikarskiej mogą zdobyć podstawową wiedzę i pierwsze doświadczenia w pracy w mediach.

To miejsce idealne dla wszystkich, którzy marzą o pracy radiowca. „Egida”, jedno z najstarszych w Polsce mediów akademickich, powstała w 1969 roku i była pierwszym przystankiem w karierze kilku znanych dzisiaj dziennikarzy. Rozgłośnia systematycznie rozszerza swój zasięg: niegdyś słyszana tylko w akademikach w Katowicach--Ligocie, od kilku lat jest także radiem internetowym, a wiosną 2015 roku rozpoczęła 24-godzinne nadawanie. W październiku 2015 roku po raz pierwszy w swojej historii „Egida” nadawała na falach radiowych (na częstotliwości 96.9 FM w Katowicach i sąsiednich miastach), po raz drugi w eterze znalazła się natomiast w maju 2016 roku. Wielkim marzeniem wielu osób i ich celem na najbliższe lata jest wprowadzenie „Egidy” na fale UKF na stałe. W egidowej ramówce znajdują się audycje prezenterskie i publicystyczne, serwisy informacyjne, a także oczywiście programy autorskie, wśród których dominują audycje muzyczne. Miejsce znajdzie się dla wszystkich, nawet najbardziej egzotycznych preferencji muzycznych. W „Egidzie” chętnie witani są pasjonaci realizacji radiowej oraz ci, którzy chcieliby poznać jej tajniki (studenci mogą pracować na wysokiej klasy sprzęcie emisyjnym), a także osoby zainteresowane kwestiami promocji i wizerunku.
www.egida.us.edu.pl
www.facebook.com/radio.egida

Kto uważa, że mediami o największej sile oddziaływania są telewizja i internet, na Uniwersytecie Śląskim znajdzie idealne ich połączenie w postaci działającej od 2011 roku UŚ TV. Telewizja Internetowa Uniwersytetu Śląskiego zajmuje się realizacją materiałów informacyjnych dotyczących życia akademickiego Uniwersytetu Śląskiego. Przeprowadza transmisje internetowe z uroczystości oraz wydarzeń o charakterze naukowym, przygotowuje programy cykliczne, materiały promocyjne czy popularnonaukowe, wywiady z ekspertami oraz z interesującymi postaciami. W UŚ TV można zobaczyć autorskie cykle, takie jak „Okiem Eksperta”, „#WowToDziała!” oraz „Czy wiesz, że”. Studenci współpracujący z redakcją UŚ TV uczą się wszechstronnej pracy dziennikarza jako reportera, operatora i montażysty.
www.telewizja.us.edu.pl
www.facebook.com/ustvkatowice
www.youtube.com/user/telewizjaus

 

Osoby, które nie najlepiej czują się z mikrofonem, ale mają lekkie pióro i chcą zdobyć doświadczenie w pracy dziennikarza prasowego, powinny zgłosić się do redakcji magazynu „Suplement”. Od 2003 roku pismo jest stałym elementem życia studenckiego na Uniwersytecie Śląskim. Dzięki merytorycznym zmianom wprowadzonym w 2016 roku magazyn zyskał bardziej publicystyczny, a mniej informacyjny charakter. W parze z interesującymi treściami idzie atrakcyjna, niespotykana wcześniej w czasopismach tego rodzaju oprawa graficzna. Studenci przygotowujący „Suplement” starają się poruszać ważne tematy i pomagać czytelnikom w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów na własną aktywność − artystyczną, naukową czy zawodową. Współredagowanie magazynu to również okazja do zapoznania się z cyklem wydawniczym periodyku – od tworzenia tekstów, przez projektowanie oprawy graficznej, skład, po przygotowywanie materiałów do druku. „Suplement” w wersji online dostępny jest pod adresem www.issuu.com/magazynsuplement.
www.magazynsuplement.us.edu.pl
www.facebook.com/magazynsuplement
www.issuu.com/magazynsuplement

 

Media społecznościowe

Uniwersytet Śląski prężnie działa w przestrzeni mediów społecznościowych i umiejętnie wykorzystuje najnowsze trendy do przekazywania informacji na temat bieżącego życia uczelni oraz popularyzowania wiedzy. Zachęcamy do obserwowania nie tylko oficjalnego fanpage’a UŚ na portalu Facebook (www.facebook.com/UniwersytetSlaski), ale także do zaglądania na uczelnianego Instagrama (www.instagram.com/uniwersytetslaski) oraz do śledzenia konta UŚ na Twitterze (twitter.com/usinkatowice).

Z myślą o kandydatach na studia funkcjonuje również na Facebooku fanpage Rekrutacja UŚ (www.facebook. com/rekrutacjaUniwersytetSlaski). Tutaj można znaleźć wszystkie aktualne i niezbędnie informacje dotyczące naboru na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, sposobu rejestracji, potrzebnych dokumentów i opłat rekrutacyjnych oraz wolnych miejsc, odpłatności i warunków, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać pokój w akademiku.

Warto też śledzić fanpage Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego (www.facebook.com/biurokarier), gdzie publikowane są ogłoszenia dotyczące ciekawych warsztatów organizowanych dla studentów oraz absolwentów uczelni. Pracownicy Biura informują także o różnych możliwościach znalezienia pracy oraz wzięcia udziału w wartościowych stażach i praktykach.

W sieci warto też odszukać Studencki Serwis Rozwoju „Więc Jestem!” (www.wiecjestem.us.edu.pl). Tworzą go zarówno studenci, jak i pracownicy UŚ. Portal towarzyszy studentowi od momentu wyboru kierunku, poprzez cały okres studiowania, rozwój kariery, wymiany zagraniczne, charakterystyczne kryzysy i problemy studenckiego życia, aż po zakończenie studiów i konieczność odnalezienia się na rynku pracy. Stara się wspierać swoich czytelników, publikując artykuły analizujące psychologiczne aspekty zmagania się z problemami i przedstawiając pozytywne rozwiązania. Struktura portalu podąża za wielowymiarowością i bogactwem życia, ujmując je z ośmiu perspektyw: czuję, myślę, studiuję, rozwijam się, jestem wśród ludzi, pracuję, mam problem i tworzę. Niezależnym działem jest pomoc psychologiczna oferująca m.in. bazę instytucji niosących pomoc w sytuacjach kryzysu oraz istotne wskazówki dotyczące korzystania ze specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.


Fotografie: Agnieszka Szymala