Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych to Uniwersytet Śląski dostępny w całości do wyboru. Student przyjęty do Kolegium ISM sam decyduje, co będzie studiował, wybierając kierunek wiodący spośród wszystkich, jakie oferuje UŚ. Celem tej formy studiowania jest stworzenie przez studenta indywidualnego i unikalnego programu kształcenia w oparciu o wybrany kierunek oraz zajęcia prowadzone na całym Uniwersytecie Śląskim. Przykładowo, można połączyć biotechnologię z informatyką i uzupełnić je o elementy prawa albo studiować filozofię, a swój program wzbogacać o zagadnienia z fizyki i teologii. W ramach ISM można uzyskać nawet dwa dyplomy w trakcie jednych studiów.

Studia w Kolegium ISM wymagają dojrzałości i umiejętności podejmowania decyzji, ale student nie zostaje z tym sam. Towarzyszy mu tutor – doświadczony nauczyciel akademicki, którego zadaniem jest wspieranie studenta w tworzeniu swojego programu studiów oraz dbanie o jego rozwój naukowy i zawodowy. Oprócz tego tutor realizuje razem ze studentem zaplanowane wspólnie projekty naukowe, społeczne lub artystyczne.

Studenci ISM uczestniczą w zajęciach razem ze studentami regularnych kierunków i otrzymują taki sam dyplom jak oni. Mają więc te same kierunkowe kompetencje i uprawnienia, ale ich wiedza i doświadczenia są znacznie bogatsze. Uczą się systematycznej pracy i odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Dodatkowo studenci ISM szlifują swój warsztat pisarski, ponieważ każdy semestr zamykają esejem, który przedstawiają swojemu tutorowi, a także uczą się pracy zespołowej na specjalnie w tym celu zorganizowanych zajęciach. Te dwie umiejętności – sprawne formułowanie myśli na piśmie oraz zdolność do efektywnej pracy w grupie – to kompetencje niezwykle cenione przez każdego pracodawcę.

Studia pierwszego stopnia to czas dokonywania bardzo poważnych wyborów. Wiele osób, idąc na studia, nie ma jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość. Ponieważ w Kolegium ISM student układa indywidualny program studiów na każdy kolejny semestr, może bardziej świadomie zdecydować o tym, jaka będzie jego dalsza droga, zweryfikować wcześniejsze błędne decyzje lub bardziej zagłębić się w zagadnienia, które dopiero odkryje w czasie studiów. Aby umożliwić studentom ISM jak najwszechstronniejszy rozwój, Kolegium organizuje specjalnie dla nich dodatkowe zajęcia do wyboru prowadzone przez wybitne osobowości ze świata nauki i kultury. ISM oferuje studia I stopnia (licencjackie/ inżynierskie – 3 lata/ 3,5 roku), II stopnia (magisterskie – 1,5 roku/2 lata) oraz jednolite (magisterskie – 5 lat).

Kolegium ISM to studia dla pełnych pasji, poszukujących indywidualistów.


Fotografie: Agnieszka Szymala