Drugiej edycji Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” towarzyszyła kampania społeczno-edukacyjna „Labirynty komunikacji”

Dialog trwa

W ramach kampanii zostały zorganizowane liczne wydarzenia adresowane do osób zainteresowanych tematyką problemów w komunikowaniu się. Wśród nich znalazły się m.in. warsztaty „Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic – dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7” oraz panel dyskusyjny, w którym uczestniczyły osoby zainteresowane problematyką barier w komunikowaniu i zdobyciem wiedzy na temat skutecznego ich pokonywania.

Uczestnicy warsztatów Palin PCI
Uczestnicy warsztatów Palin PCI

Warsztaty „Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic – dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7” towarzyszące kampanii społeczno-edukacyjnej „Labirynty komunikacji” prowadziła dr Katarzyna Węsierska (Uniwersytet Śląski) w konsultacji z Jane Harley (Centrum im. Michaela Palina w Londynie). Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat identyfikacji dzieci z grupy ryzyka płynności mowy. Poruszono także zagadnienia dotyczące diagnozy i terapii zaburzeń płynności mowy u dzieci. Kolejne warsztaty – „Terapia jąkania dla dzieci w wieku szkolnym. Rozwijanie kluczowych umiejętności klienta i terapeuty” zorganizowane we współpracy z The International Fluency Association (IFA) w ramach The IFA Global Workshop – zostały przeprowadzone przez Jane Harley. Spotkanie miało na celu wprowadzenie do opanowania podstawowych zasad terapii dla dzieci w wieku szkolnym, w tym umiejętności współpracowania z rodziną. Oprócz ponad 30-osobowej grupy polskich logopedów w wydarzeniu udział wzięli terapeuci z Czech, Niemiec, Słowacji i Libanu.

W ramach kampanii „Labirynty komunikacji” 27 sierpnia odbył się panel dyskusyjny, w którym uczestniczyły osoby zainteresowane problematyką barier w komunikowaniu i zdobyciem wiedzy na temat skutecznego ich pokonywania. Pierwszym występującym był ks. prałat Władysław Basista (Uniwersytet Śląski). Badacz przedstawił referat dotyczący właściwych postaw wobec osób z zaburzeniami płynności mowy. Następnie o tym, jak zapobiegać wadom wymowy i dlaczego ważna w życiu dziecka jest pionizacja języka, opowiedziała dr Joanna Trzaskalik (Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach). Ostatnią występującą w pierwszej sekcji była specjalistka psychologii dr Agnieszka Skorupa (Uniwersytet Śląski). Podzieliła się ona refleksjami z badań własnych (przeprowadzonych przy współautorstwie z dr Anną Guzy z Uniwersytetu Śląskiego) dotyczących barier komunikacji w szkolnictwie wyższym. Po tym wystąpieniu przyszła kolej na dyskusję. W drugiej części spotkania siostra Monika Polok poruszyła zagadnienia komunikacji z osobami niesłyszącymi. Kolejną prelegentką była dr Łucja Skrzypiec (Centrum Logopedyczne), która przedstawiła referat pt. „Jak sprawić, żeby dzieci pokochały czytanie?”. W ostatnim wystąpieniu ks. Łukasz Pasuto podjął próbę opisu języka migowego.

Wśród pozostałych wydarzeń w ramach kampanii warto wymienić także: otwarte spotkanie dla dzieci jąkających się i otwarte spotkanie dla rodziców oraz coroczny Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających Się. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających Się Zdzisław Gładosz dokonał podsumowania konferencji oraz kampanii społeczno-edukacyjnej „Labirynty komunikacji”, dziękując za zaproszenie także środowiska samopomocowego do aktywnego uczestnictwa w tym przedsięwzięciu oraz za to, że głos Stowarzyszenia również był słyszalny, a dialog trwa.

Autorzy: Małgorzata Grzonka, Aleksandra Weber
Fotografie: Małgorzata Grzonka