Od 13 do 15 czerwca na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu odbywały się Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Hydrogeologów

Wymiana wiedzy i doświadczeń

VII International Field Workshop for Young Hydrogeologists to cykliczna impreza organizowana od roku 2010 (była to już siódma edycja). W tym roku warsztaty zostały zorganizowane przez studenckie koło naukowe Aqua oraz Katedrę Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że aż pięciokrotnie organizowane były na Uniwersytecie Śląskim. W tym roku w warsztatach wzięły udział 44 osoby – dominowali uczestnicy z Polski, byli również goście z Niemiec, Rumunii i RPA.

Tegoroczna edycja warsztatów była poświęcona nowoczesnym metodom badawczym stosowanym w hydrogeologii i hydrologii. Rozszerzenie tematyki konferencji o aspekty hydrologiczne zaowocowało uczestnictwem w warsztatach studentów geografii.

Prezentacja stanowiska lizymetrycznego służącego do badań wymywalności zanieczyszczeń
Prezentacja stanowiska lizymetrycznego służącego do badań wymywalności zanieczyszczeń

Warsztaty dla Młodych Hydrogeologów są adresowane do studentów i doktorantów. Mają one charakter zarówno naukowy, jak i praktyczny. Część naukowa koncentruje się wokół sesji referatowej i posterowej, zaś część praktyczna ma charakter warsztatów, szkoleń i praktycznych prezentacji. W sesjach referatowej i posterowej uczestnicy prezentują wyniki swoich często oryginalnych prac. Głównym celem warsztatów jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy młodymi adeptami hydrogeologii z całego świata. Międzynarodowy charakter imprezy potwierdza patronat Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów (IAH). Warsztaty były objęte również patronatem Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich, a także dofinansowane przez Centrum Studiów Polarnych – Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).

W pierwszym dniu warsztatów odbyła się sesja referatowa oraz dwa szkolenia z zakresu z obsługi oprogramowania MIKE i Civil 3D, a także prezentacja stanowiska lizymetrycznego zlokalizowanego w ogródku meteorologicznym Wydziału Nauk o Ziemi. Tematyka wystąpień i prezentowanych (dzień później) posterów dotyczyła m.in. modelowania przepływu wód podziemnych, wymywania i migracji zanieczyszczeń, kwaśnego drenażu, monitoringu wód podziemnych i badań izotopowych.

Kolejne dwa dni miały już charakter terenowy. W pierwszym z nich miał miejsce pokaz sprzętu wykorzystywanego do wykonywania pomiarów hydrogeologicznych i hydrologicznych. Pokaz został przygotowany przez firmę Geomor Technik w rejonie zbiornika Kozłowa Góra (Dąbrowa Górnicza). W tym samym dniu uczestnicy wzięli również udział w pokazie wykorzystania systemu GPS w Planetarium Śląskim, gdzie zorganizowano także sesję posterową. Intensywny dzień uczestnicy zakończyli biesiadą w Karczmie u Brożka zlokalizowanej na terenie skansenu w Parku Śląskim w Chorzowie.

Pokaz sprzętu do opróbowania wód podziemnych
Pokaz sprzętu do opróbowania wód podziemnych

Program ostatniego dnia warsztatów realizowano w rejonie Zbiornika Goczałkowickiego i uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem systemem monitoringu wód podziemnych wokół zbiornika Goczałkowickiego, którego realizacja rozpoczęła się w ramach projektu ZiZOZap. Następnie zwiedzili rejon zapory zbiornika, a także ujęcie i stację uzdatniania wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego. W drugiej części dnia rolę gospodarza przejął Paweł Suchy, geolog uzdrowiska Goczałkowice- -Zdrój, który oprowadził uczestników warsztatów po uzdrowisku oraz pokazał „od kuchni”, na czym polega praca geologa uzdrowiskowego.

Warsztaty młodych hydrogeologów to impreza, która cieszy się dużym zainteresowaniem i dobrą opinią wśród uczestników. Formuła imprezy, a zwłaszcza jej międzynarodowy charakter, umożliwiają uczestnikom prezentację swoich osiągnięć, co stanowi dla nich cenne doświadczenie, umożliwia nawiązanie nowych kontaktów i dodatkowo motywuje do ulepszania umiejętności komunikacji w języku angielskim. Mając na uwadze obecność w Polsce firm zagranicznych, jak i możliwości pracy za granicą, udział w warsztatach jest niewątpliwie rozsądną i atrakcyjną inwestycją, która w przyszłości może ułatwić rozwój kariery zawodowej.

Autorzy: Dominika Dąbrowska, Marek Sołtysiak
Fotografie: Kinga Ślósarczyk