Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. The House of Vasa and The House of Austria. Correspondence from the Years 1587 to 1668. Part I: The Times of Sigismund III, 1587–1632. Vol. 1. Ed. Ryszard Skowron , collaboration Krzysztof Pawłowski , Ryszard Szmydki , Aleksandra Barwicka , Miguel Conde Pazos , Friedrich Edelmayer , Rubén González Cuerva , José Martínez Millán , Tomasz Poznański , Manuel Rivero „Wieki Stare i Nowe”. T. 10 (15). Red. naczelny Sylwester Fertacz , z-ca red. naczel. Agata A. Kluczek

TEOLOGIA. „Ecumeny and Law” 2015. Vol. 3: Welfare of Child. Welfare of Family, Church, and Society. Ed. Andrzej Pastwa

FILOZOFIA. Andrzej J. Noras : Rozumienie systemu w filozofii pokantowskiej

ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2015. T. 15. Red. Grzegorz O d o j , Magdalena Szalbot

SOCJOLOGIA. Ład społeczny i jego przedstawienia. Księga jubileuszowa profesora Jacka Wodza. Red. Wojciech Świątkiewicz , Tomasz Nawroc ki

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Teresa Banaś -Korniak : Wokół „Trenów” Jana Kochanowskiego. Szkice historyczno literackie

Par coeur. Twórczość dla dzieci i młodzieży raz jeszcze. Red. Iwona Gralewicz -Wolny, Beata Mytych-Forajter

Paweł Majerski : Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie. Szkice o dwudziestowiecznej kulturze literackiej regionów

Magdalena Bąk , Lidia Romaniszyn-Ziomek : „Gdzie ziemia się kończy a morze zaczyna”. Szkice polsko-portugalskie

Piotr Pierzchała : Polska piosenka pop jako tekst w tekście kultury. Na przykładach z pierwszej dekady XXI wieku

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos. Vol. 2: Teatro. Eds. Joanna Wilk-Racięska , Katarzyna Gutkowska-Ociepa , Marta Kobiela-Kwaśniewska

Translation in Culture. Eds. Marta Mamet-Michalkiewicz , Agnieszka Adamowicz-Pośpiech

HistoRisus. Historie śmiechu / śmiech [w] historii. Red. Rafał Borysławski , Justyna Jajszczok , Jakub Wolff , Alicja Bemben

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2015, nr 1: Zwierzęce. Red. Justyna Tymieniecka-Suchanek , Mirosława Michalska-Suchanek

FILOLOGIA KLASYCZNA. „Scripta Classica”. Vol. 12. Eds. Anna Ku c z , Patrycja Matusiak

BIBLIOTHECA BYZANTINA. Miscellenea Byzantina I. Eds. Przemysław Marciniak , Tomasz Labuk

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. T. 2. Red. Aleksandra Kalisz , Ewelina Tyc

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. New ways to Face and (Im)politeness. Ed. Ewa Bogdanowska-Jakubowska

„Theory and Practice of Second Language Acquisition”. 2016. Vol. 2 (1). Eds. Danuta Gabryś-Barker , Adam Wojtaszek

ĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Izabela Now a k : Przekaz treści z zakresu kultury w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej (na podstawie nauczania języka rosyjskiego skierowanego do Polaków)

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. Małgorzata Wójcik-Dudek : W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży

PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16. Red. Maksymilian Pazdan

Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym. Red. Lidia Zacharko

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2016, nr 1. Red. Grzegorz Dobrowolski

PEDAGOGIKA. Alicja Żywczok : Wychować człowieka prawdomównego. Koncepcje, badania naukowe, wdrożenia

Łukasz Michalski : Przemiany syntez niemożliwych. W stronę pedagogiczności podręcznikowej historiografii wychowania

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 20, nr 1/2015: Osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym i instytucjonalnym. Red. Ilona Fajfer-Kruczek

NAUKI O ZIEMI. Weronika Dragan: Przemiany funkcjonalno- przestrzenne starego miasta w Mysłowicach w latach 1913–2013

Alicja Szajnowska-Wysocka , Sławomir Sitek: Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego

MATEMATYKA. Jerzy Mioduszewski : Continuity. Eleven sketches from the past of mathematics. Translated by Abe Shenitzer

Mathematics like Poetry. Andrzej Lasota 1932–2006. Ed. Henryk Gacki , przy współudziale Joanny Zwierzyńskiej

BIOLOGIA. Michał Romańczyk , Zbigniew Wilczek , Agnieszka Kompała-Bąba , Wojciech Bąba : Synanthropisation of forest and shrub communities in the Upper Vistula River Valley (Oświęcim Basin, Northern Prykarpattia)

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Język w internecie. Antologia. Red. Małgorzata Kita , Iwona Loewe

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 12: Jacek Hugo-Bader: „Maską w stronę wiatru”. Włodzimierz Nowak: „Radiobudzik pani Mohs”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom C1–C2). Oprac. Katarzyna Frukacz

Barbara Morcinek-Abramczyk : Polski jest prosty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla osób japońskojęzycznych

Czytaj po polsku. T. 6: Natasza Goerke: „Paralele”, Ryszard Kapuściński: „Wewnątrz góry lodowej”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom C1). Wyd. 4. Oprac. Maria Czempka , Małgorzata Smereczniak