Kronika UŚ

XXVI letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

Od 1 do 28 sierpnia w Cieszynie odbywała się XXVI letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej, której organizatorem tradycyjnie była Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. W tegorocznej letniej szkole udział wzięły osoby z całego świata (m.in. z Azerbejdżanu, Brazylii, Rosji, Niemiec, Kanady, Kazachstanu, Japonii, Chin, Argentyny czy Bułgarii), które połączyła wspólna pasja – poznawanie języka i kultury polskiej. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z polskimi tradycjami i zwyczajami, zwiedzić Polskę (wyjazdy naukowo-dydaktyczne do Katowic, Pszczyny, Oświęcimia, Krakowa, Koszęcina oraz w Beskidy), nawiązać nowe przyjaźnie i spędzić niezapomniane chwile w międzynarodowym towarzystwie. Dla uczestników przygotowano wiele atrakcyjnych spotkań z najwybitniejszymi specjalistami z różnych dziedzin – wykładowcami, badaczami, artystami, politykami, dziennikarzami.

Letnia szkoła ma na celu doskonalenie znajomości języka polskiego zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami. Dzięki licznym zajęciom pozalekcyjnym, jak np. turniej tłumaczy czy redagowanie gazetki letniej szkoły, uczestnicy mogli sprawdzić i ulepszyć swoją wiedzę językową w praktyczny sposób. Jednym z najważniejszych wydarzeń letniej szkoły był odbywający się 15 sierpnia sprawdzian z polskiego – czyli konkurs ortograficzny dla wszystkich obcokrajowców. Tego samego dnia na cieszyńskim rynku odbył się – objęty honorowym patronatem Ryszarda Macury, burmistrza Cieszyna – Wieczór Narodów, podczas którego uczestnicy letniej szkoły mieli szansę zaprezentować szerokiemu gronu odbiorców swoje kraje – ich kulturę, zwyczaje, tradycyjne jedzenie, a także zatańczyć poloneza.

XXIX Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny

Od 20 do 28 sierpnia odbywał się Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny – największa w regionie studencka impreza folklorystyczno-kulturalna, której organizatorami są Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet Śląski oraz Miasto Cieszyn. Podczas tegorocznej edycji Bułgarii, Czarnogóry, Indii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Zimbabwe oraz Polski. Głównym ośrodkiem festiwalowym był Cieszyn, ale koncerty odbywały się także w Brennej, Chorzowie, Katowicach i Ustroniu. Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny od 1979 roku wzbudza zainteresowanie mieszkańców regionu dzięki występom plenerowym, kolorowym korowodom ulicami miast, a także w czasie występów na profesjonalnych scenach w teatrach i domach kultury. Dzięki Festiwalowi przez wiele lat miasta Śląska, Zagłębia i Podbeskidzia odwiedziło ponad 230 zespołów. Jako jedna z 300 światowych imprez folklorystycznych od wielu lat figuruje w kalendarzu CIOFF – Międzynarodowej Rady Organizatorów Festiwali Folkloru i Sztuki Tradycyjnej działającej pod auspicjami UNESCO. Spośród innych wydarzeń o takim charakterze wyróżnia go fakt, że jako jedyny przygotowywany jest przez środowisko akademickie.

Osobliwości Świata Fizyki 2016

Od 5 do 30 września w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ odbywały się XXXII Osobliwości Świata Fizyki, które od 1984 roku organizowane są przez Pracownię Dydaktyki Fizyki UŚ. Ich tematyka związana jest z programem szkolnym. W tym roku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieli okazję wysłuchać wykładów: „Siły Wszechświata”, „Zasady zachowania w mechanice” oraz „W równowadze”.

II edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej

Od 25 do 26 sierpnia na Wydziale Teologicznym UŚ obywała się II edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”, współorganizowana przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude”. Wydarzenie było częścią projektu „Labirynty komunikacji” i skierowane zostało do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii. Celem tego cyklu konferencji jest upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań w zakresie zaburzeń płynności mowy. Problematyka spotkania dotykała kwestii niezwykle aktualnych, bo związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno- terapeutycznych, a także z prezentacją najnowszych wyników badań prowadzonych na gruncie balbutologopedii. W programie konferencji przewidziano wystąpienia praktyków i teoretyków specjalizujących się w zaburzeniach płynności mowy, którzy reprezentowali zarówno krajowe, jak i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze. Zaplanowano także sesje posterowe oraz seminaria i warsztaty, które umożliwiły uczestniczącym w konferencji logopedom poszerzenie kwalifikacji.

Prof. Halina Widła odznaczona medalem im. prof. Ludwika Zabrockiego

Od 6 do 8 września w Słupsku odbywało się walne zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, które połączone zostało z konferencją pt. „Rola różnic indywidualnych w uczeniu się i nauczaniu języków obcych”. Podczas zgromadzenia prof. zw. dr hab. Halina Widła odebrała medal im. prof. Ludwika Zabrockiego przyznany za wybitne zasługi dla polskiej glottodydaktyki.

Prof. Halina Widła jest językoznawcą, romanistką, kierownikiem Zakładu Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Przez dwie kadencje pełniła funkcję wiceprzewodniczącej i przez dwie kadencje funkcję przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne jest jedynym w Polsce wielojęzycznym stowarzyszeniem osób, których dotyczy nauczanie języków obcych: nauczycieli wszystkich poziomów i typów szkół, tłumaczy i naukowców. Jest członkiem-założycielem Fédération internationale des Professeurs de langues vivantes – FIPLV, światowej federacji skupiającej organizacje nauczycieli języków obcych (nowożytnych). Federacja została uznana przez UNESCO za ważną organizację pozarządową, o czym świadczy przyznany jej status typu B.

Uniwersytet Śląski laureatem nagrody „Marka – Śląskie”

3 września na terenie Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” odbyła się uroczysta gala Regionalnej Izby Przemysłowo- Handlowej, podczas której ogłoszono wyniki konkursu „Marka – Śląskie” oraz wręczono nagrody. W tegorocznej edycji w kategorii nauka laureatem został Uniwersytet Śląski w Katowicach. Nagroda jest docenieniem znaczącego wkładu w rozwój województwa śląskiego. W imieniu uczelni statuetkę odebrali prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz dyrektor Centrum ds. Projektów i Współpracy z Gospodarką Dariusz Laska. Konkurs „Marka – Śląskie” ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów czy przedsięwzięć, które swój sukces osiągnęły nie tylko dzięki dobrej koniunkturze i ciężkiej pracy, ale także w oparciu o wyrafinowany marketing i planowane budowanie marki. Wyróżnienia mają przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku województwa i tożsamości regionalnej. Nagroda „Marka – Śląskie” jest podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego i ma charakter honorowy.

XXX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów

Doskonalenie warsztatu początkujących badaczy oraz integracja środowiska naukowego to podstawowe cele corocznych spotkań organizowanych w ramach Letniej Szkoły Młodych Pedagogów (LSMP). Trzydziesta, jubileuszowa edycja została zaplanowana od 12 do 16 września w Katowicach i Wiśle. Problematyka spotkania koncentrowała się wokół tematu „Pułapki badań nad edukacją”. Organizatorem Letniej Szkoły Młodych Pedagogów jest Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Śląski, rolę tegorocznych gospodarzy pełnili Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ oraz Miasto Katowice. Programowym trzonem LSMP są wystąpienia młodych pedagogów, jej charakter budują także prelekcje i seminaria profesorskie.

Inauguracja Szkoły odbyła się 12 września w sali audytoryjnej Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. W programie uroczystości znalazły się między innymi wystąpienia z okazji jubileuszu, wręczenie dyplomów „Strzał w dziesiątkę”, uroczyste przekazanie insygniów Szkoły Młodych Pedagogów gospodarzowi kolejnej edycji, a także wykład prof. Tadeusza Sławka pt. „Nie będzie zysku, gdzie nie ma radości. Edukacja, jednostka, wspólnota”. W inauguracji uczestniczyli m.in.: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk, dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ prof. Stanisław Juszczyk, przewodniczący KNP PAN prof. Bogusław Śliwerski, prezydent Katowic dr Marcin Krupa oraz kierownik naukowy spotkań młodych naukowców prof. Maria Dudzikowa.

Śląski Salon Maturzystów

15 września na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbył się Śląski Salon Maturzystów, doroczne wydarzenie skierowane do uczniów oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, a szczególnie maturzystów. W programie imprezy znalazły się m.in. prezentacje ekspertów OKE na temat zasad i zmian dotyczących matur oraz informacje o najczęściej popełnianych błędach, a także prezentacje uczelni poświęcone zasadom rekrutacji, warunkom studiowania, współpracy międzynarodowej i perspektywom, jakie dają poszczególne kierunki. Maturzyści mogli również zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni, porozmawiać z przedstawicielami wielu szkół wyższych uczestniczących w wydarzeniu i zapoznać się z warunkami rekrutacji na poszczególne kierunki.

Autorzy: Agnieszka Nęcka
Fotografie: Agnieszka Sikora, RIPH w Gliwicach / Grzegorz Słowiński, WeSAY