Nekrologi


Z głębokim żalem i smutkiem oraz w poczuciu
niepowetowanej straty dla świata kultury
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Tomasa Tranströmera


doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego,
laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury,
wybitnego szwedzkiego poety, mistrza słowa, metafizycznej zadumy, poetyckiej zwięzłości
i wyciszenia, twórcy pochylonego nad współczesnym człowiekiem,
autora wierszy o nieprzemijającej wartości.

Odszedł od nas Człowiek niezwykłej kultury osobistej,
cieszący się powszechnym autorytetem i uznaniem,
wybitny twórca zasłużony dla światowej kultury.
W naszej pamięci pozostanie jako Człowiek wielkiego serca i umysłu, mądry i szlachetny.

Cześć Jego Pamięci.
Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom,

których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy ubolewania i współczucia

składają,
łącząc się w bólu i smutku,
Senat i Rektorzy

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996

oraz społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr Barbary Filipczyk-Halladin


długoletniego i zasłużonego pracownika naukowego
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego,
zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii w latach 1991–2012,
cenionego nauczyciela akademickiego w Zakładzie Socjologii Polityki.

Utraciliśmy twórczego naukowca i organizatora życia naukowego,
Osobę mądrą i serdeczną, służącą pomocą i dobrą radą,
powszechnie lubianą i szanowaną,
oddaną ludziom i sprawom Uczelni.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało. Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłej,

których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i smutku,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach