Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe”. T. 6 (11). Red. Sylwester Fertacz , Agata Kluczek

FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. T. 32. Red. Piotr Łaciak

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Elżbieta Dutka : Próby topograficzne. Miejsca i krajobrazy w literaturze polskiej XX i XXI wieku

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 6: Starość, śmierć. Red. Teresa Pyzik , Agnieszka Woźni akowska

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Beiträge zur Linguistik. Grammatik – Pragmatik – Lexikologie – Rechtssprache. Hrsg. Jan I l u k

Ireneusz K i d a : A corpus-based dynamic approach to para-hypotaxis: Implications for diachronic corpus linguistic analysis

PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13. Red. Maksymilian Pazdan

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6. Ed. Barbara Mikołajczyk

Sądowe stosowanie prawa. Red. Bogdan Dolnicki

Tomasz Pietrzykowsk i : Ujarzmianie Lewiatana. Szkice o idei rządów prawa

NAUKI O ZIEMI. Iwona Kantor - Pietraga : Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku

NAUKA O MATERIAŁACH. Henryk M o r awi e c : Metale z pamięcią kształtu i ich zastosowanie

Podręczniki i skrypty

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 4. Red. Krystyna Heska -Kwaśniewicz , Katarzyna Tałuć

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

SOCJOLOGIA. Jan B u r z y ń s k i , Tomasz B u r z y ń s k i , Andrzej Gó r n y, Wojciech Świ ą t k i e wi c z : Sociologizing Corruption Risk. Organizational, Agential and Cultural Determinants of Public Sector Malfeasance

NAUKI POLITYCZNE. Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji. Doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej. Red. Marek B a r a ń s k i , Anna Czyż , Robert Rajczyk

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria pierwsza. Red. Beata Nowacka , Bożena Szała - sta - Rogowska

Mariusz Jochemczyk : Sploty tradycji. Dwugłosy o literaturze polskiej XX wieku

Beata Mytych - Forajter : Latająca ryba. Studia o podróżopisarstwie Ignacego Domeyki

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Grażyna Starak : À la recherche de l’Autre. L’oeuvre dramatique de Bernard-Marie Koltès

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny. Red. Justyna Tymieniecka -Suchanek

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Logopedia Silesiana”. T. 3. Red. Olga Przybyla

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. Karol Makles : Prasa centralnych związków samorządowych w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej + płyta CD

STUDIA O KULTURZE. Dramat i doświadczenie. Red. Beata Popczyk-Szczęsna , Magdalena Figzał

Śmierć zwierzęcia. Współczesne zootanatologie. Red. Marzena Kotyczka

PSYCHOLOGIA. Agnieszka Wilczyńska : Uwarunkowania radzenia sobie młodzieży w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym. Wyd. 2.

ZARZĄDZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. Uczyć z pasją. Wskazówki dla nauczycieli akademickich. Red. Barbara K o ż u s z n i k , Jarosław Polak

PEDAGOGIKA. Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności. Red. Jadwiga Gazda , Sławomira Ruchała

NAUKI O ZIEMI. Martyna A. Rzętała : Wybrane przemiany geomorfologiczne mis zbiorników wodnych i ocena zanieczyszczeń osadów zbiornikowych w warunkach zróżnicowanej antropopresji (na przykładzie regionu górnośląsko-zagłębiowskiego)

INFORMATYKA. Ireneusz Gościniak : Nowe ujęcie wybranych zagadnień optymalizacji

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Jolanta Lubocha -Kruglik , Oksana Małysa : Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 1: Bolesław Prus: „Kamizelka”, „Z legend dawnego Egiptu”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących (poziom podstawowy A1 / A2). Wyd. 4. Oprac. Wioletta Ha j d u k - -G awr o n , Małgorzata Smereczniak

BIOLOGIA. Włodzimierz Serafiński , Małgorzata Strzelec , Mariola Krodkiewska : Inwazje biologiczne w środowiskach słodkowodnych. Wybrane zagadnienia. Skrypt dla studentów studiów I i II stopnia na kierunkach biologia i ochrona środowiska

NAUKI O ZIEMI. Robert M a c h ows k i , Martyna A. R z ę t a ł a , Mariusz R z ę t a ł a : Globalne problemy środowiska przyrodniczego. Przewodnik do ćwiczeń dla studentów geografii i ochrony środowiska