Kronika UŚ

Podpisanie umowy dotyczącej nowej siedziby WRiTV

16 lipca w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego podpisano umowę dotyczącą wykonania robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa budynku Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Wykonawcą jest Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego umowę podpisał prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, ze strony wykonawcy dokument sygnowali wiceprezes zarządu inż. Jerzy Burda oraz prokurent mgr inż. Dariusz Frankowski.

XXIV Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Polskiej

Od 29 lipca do 25 sierpnia w Cieszynie odbywała się XXIV Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Polskiej organizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. W wydarzeniu wzięło udział prawie 130 osób z ponad 30 krajów świata (m.in. z Azerbejdżanu, Brazylii, Białorusi, Chorwacji, Macedonii, Korei Południowej, Chin, Japonii, Rosji, Ukrainy, Słowacji, Słowenii, Serbii, Niemiec, Kanady, Kazachstanu i Uzbekistanu). Przez miesiąc uczestnicy doskonalili swoją znajomość języka polskiego, poznawali polskie tradycje i zwyczaje oraz zwiedzali Polskę. Bogaty program kulturalny letniej szkoły zawierał między innymi wyjazdy naukowo-dydaktyczne do Katowic, Pszczyny, Oświęcimia, Krakowa oraz w Beskidy, a także gry i zabawy językowe, wieczory poezji, teatr studencki, spotkania z dziennikarzami, politykami oraz znanymi osobami z polskiego świata artystycznego, seminarium wiedzy o Śląsku, a także wieczór polskich pieśni i piosenek. Jednymi z najważniejszych wydarzeń były: Sprawdzian z polskiego – konkurs ortograficzny dla obcokrajowców oraz Wieczór Narodów, podczas którego studenci zaprezentowali swoje kraje oraz wspólnie zatańczyli poloneza na cieszyńskim rynku.

Wyróżnienie dla „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”

„Gazeta Uniwersytecka UŚ” otrzymała wyróżnienie za artykuł dr Małgorzaty Kłoskowicz pt. „Tam, gdzie wąż Midgardsorm opływa świat” [opublikowany w nr 2 (212) listopad 2013] w konkursie na najciekawszy artykuł promujący naukę. Konkurs przeprowadzili organizatorzy XXII Ogólnopolskiej Konferencji Redaktorów Gazet Akademickich. Artykuł został doceniony za atrakcyjną formę prezentacji ciekawych badań nad historią wikingów i literatury średniowiecznej Skandynawii oraz Islandii. Opisane badania prowadzi dr Jakub Morawiec z Zakładu Historii Średniowiecznej na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Konferencji Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry.

XXVII Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny

30 sierpnia rozpoczął się Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny – jedyna tak duża impreza folklorystyczno-kulturalna w regionie. Jej gospodarzem był Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego. W tym roku w siedmiu miastach województwa śląskiego (Katowice, Sosnowiec, Chorzów, Cieszyn, Bytom, Koszęcin i Częstochowa) ze swoim programem artystycznym wystąpiły zespoły z Turcji, Słowacji, Rumunii, Indonezji, Czech, Białorusi, Włoch, Chin oraz Polski. Festiwal organizowany jest od 1979 roku. Jako jedna z 300 światowych imprez folklorystycznych od wielu lat figuruje w kalendarzu Międzynarodowej Rady Organizatorów Festiwali Folkloru i Sztuki Tradycyjnej (CIOFF) działającej pod auspicjami UNESCO. Spośród innych wydarzeń o takim charakterze wyróżnia go fakt, że jako jedyny przygotowywany jest przez środowisko akademickie.

Odkrycie naukowców z Wydziału Nauk o Ziemi

Na łamach prestiżowego multidyscyplinarnego czasopisma „Scientific Reports” wydawnictwa Nature Publishing Group ukazała się kolejna praca zespołu polskich paleontologów, w skład którego weszli: dr Przemysław Gorzelak z Instytutu Paleobiologii PAN oraz pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi UŚ: prof. dr hab. inż. Edward Głuchowski i dr hab. Mariusz Salamon. Autorzy artykułu pokazali (wbrew obiegowej opinii), że łodyga niektórych kopalnych liliowców z rodzaju Ammonicrinus pochodzących sprzed 390 mln lat mogła posiadać mięśnie. Odkrycie to radykalnie zmienia dotychczasowe poglądy na temat ewolucji połączeń mięśniowych u liliowców i rzuca nowe światło na sposób życia enigmatycznych ammonikrynidów. Artykuł dostępny jest na stronie: www.nature.com.

XXX Osobliwości Świata Fizyki

Od 3 do 30 września w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego odbywały się XXX Osobliwości Świata Fizyki. Wydarzenie to już od 1984 roku organizowane jest przez Pracownię Dydaktyki Fizyki UŚ. Tematyka spotkań związana jest z programem szkolnym. W tym roku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieli okazję wysłuchać wykładów: „Od huśtawki do rezonansu magnetycznego”, „Dźwięczna fizyka” oraz „W teatrze wysokich napięć”.

JM Rektor UŚ laureatem honorowej nagrody „Osobowość roku”

6 września w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” odbyła się gala rozdania nagród jubileuszowej piątej edycji konkursu „Marka – Śląskie”. Honorową nagrodę „Osobowość roku” kapituła konkursu przyznała JM Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczącemu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi. Wnioskodawca – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik – w uzasadnieniu nominacji wskazał, iż prof. Wiesław Banyś jest rektorem największej na Śląsku uczelni, która pod jego kierownictwem rozwija się w bardzo szybkim tempie.

Media akademickie UŚ wyróżnione w konkursie „Marka – Śląskie”

Media akademickie Uniwersytetu Śląskiego – „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, Studenckie Studio Radiowe „Egida”, magazyn „Suplement”, serwis Więc Jestem! oraz Telewizja internetowa Uniwersytetu Śląskiego otrzymały wyróżnienie w konkursie „Marka – Śląskie” w kategorii media. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 6 września w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”.

Prof. Dariusz Rott członkiem Kapituły Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera

Prof. dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Filologicznego UŚ został powołany na członka Kapituły XXV edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera. Celem konkursu jest uhonorowanie wybitnych osiągnięć w badaniach nad współczesną i dawną kulturą polską oraz dziedzictwem kulturowym. Organizatorami inicjatywy są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”, Marszałek Województwa Podlaskiego i Prezydent Łomży. Kapitule przewodniczy prof. dr hab. Janusz Tazbir. Prof. Dariusz Rott jest laureatem I Nagrody oraz Medalu Zygmunta Glogera w XXIII edycji konkursu w 2012 roku.

XIV Katowicka Konferencja Naukowa

9 i 10 września w Muzeum Historii Katowic odbyła się XIV Katowicka Konferencja Naukowa pt. „Katowice w II Rzeczypospolitej”. Program spotkania został podzielony na bloki tematyczne: „Górny Śląsk w okresie międzywojennym”, „Katowice w dobie autonomii”, „Katowice jako ośrodek kultury”, „Katowickie środowisko naukowe, artystyczne i pedagogiczne”, „Katowickie osobowości”, „Katowicka architektura okresu międzywojennego” oraz „Varia”. W konferencji udział wzięli między innymi pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: dr hab. Zygmunt Woźniczka – „Dokonania i osiągnięcia władz województwa śląskiego skazane na niepamięć w PRL”, prof. zw. dr hab. Józef Ciągwa – „Kontrowersje wokół tangenty w latach 1922–1939”, dr Maciej Fic – „W stronę separatyzmu w II RP. Aktywność Jana Kustosa i Związku Obrony Górnoślązaków na terenie Katowic”, dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz – „Na straży bezpieczeństwa państwa. Urząd Śledczy w Katowicach w świetle materiałów z procesu przeciwko naczelnikowi Marianowi Chomrańskiemu”, dr Jacek Kurek, mgr Anna Piontek – „»Największym doktrynerem jest ten, kto zapoznaje rzeczywistość życia«. Społeczno- gospodarcza polityka władz Katowic w dobie Wielkiego Kryzysu (1929–1935)”, prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz – „»Uroczystość w literaturze«. 20-lecie literackie w Katowicach”, dr Anna Mielczarek, dr Paweł Sarna – „Prasa i radio w Katowicach w okresie międzywojennym”, dr hab. Lech Krzyżanowski – „Katowickie środowisko sędziowskie na tle innych środowisk sędziowskich w II Rzeczypospolitej”, prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz – „Ks. Emil Szramek – postać i dokonania”, dr hab. Irma Kozina – „Różnorodność tendencji architektonicznych w katowickim modernizmie”, dr Aneta Borowik – „Rola radcy budowlanego Lucjana Sikorskiego w rozwoju urbanistyki i architektury Katowic w okresie II Rzeczypospolitej” oraz dr hab. Aleksandra Skrzypietz – „»Głos Polek« – zabiegi o uświadamianie i aktywizację Polek na Górnym Śląsku”. Doroczne Konferencje Naukowe odbywają się od wielu lat zawsze na początku września z okazji rocznicy nadania praw miejskich Katowicom.

Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna

12 września w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”. Spotkanie adresowane było do teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii. Problematyka konferencji dotyczyła kwestii związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznych, a także z prezentacją najnowszych wyników badań prowadzonych na gruncie balbutologopedii. W programie wydarzenia przewidziano wystąpienia praktyków i teoretyków specjalizujących się w zaburzeniach płynności mowy, którzy reprezentują zarówno krajowe, jak i zagraniczne ośrodki naukowo- badawcze. Organizatorami konferencji byli Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydział Teologiczny UŚ, śląski oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Fundacja Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ.

Tomas Tranströmer doktorem honoris causa UŚ oraz UJ

12 września w Sztokholmie w Villi Nedre Manilla odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa szwedzkiemu poecie Tomasowi Tranströmerowi. Uroczystość miała szczególny charakter, poecie tytuł doktora honoris causa nadały bowiem dwie uczelnie – Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Jagielloński. Tomas Tranströmer jest mistrzem słowa, metafizycznej zadumy, poetyckiej zwięzłości i wyciszenia, twórcą pochylonym nad człowiekiem naszych czasów, autorem wierszy o nieprzemijającej wartości, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (2011).

Prof. Krystyna Kleszczowa przewodniczącą PTJ

22 września podczas LXXII zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego wybrano nowe władze. Przewodniczącą Towarzystwa została prof. zw. dr hab. Krystyna Kleszczowa z Zakładu Leksykologii i Semantyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Kadencja nowego Zarządu PTJ potrwa trzy lata.

XLVII inauguracja roku akademickiego

1 października w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się inauguracja roku akademickiego 2014/2015. W programie uroczystości znalazły się m.in.: przemarsz orszaku z rektoratu na Wydział Nauk Społecznych, immatrykulacja studentów oraz wystąpienie przedstawicieli nowo przyjętych studentów i doktorantów, nadanie tytułów Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego prof. Zlaticy Plašienkowej z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, prof. Vladimirovi Lešce z Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach oraz doc. dr. Adamowi W. Jaroszowi. Przemówienie inauguracyjne wygłosił JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Podczas uroczystości wręczona została także nagroda Pro Scientia et Arte. Nagrodę przyznaną w uznaniu wybitnych dokonań naukowych i dydaktycznych w dziedzinie nauk humanistycznych i artystycznych otrzymała prof. zw. dr hab. Krystyna Turek. W uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych nagrodę odebrał prof. zw. dr hab. Jacek Jania, który również wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Czy Arktyka może rządzić światem?”.