XLVII inauguracja roku akademickiego na UŚ

Uroczystość rozpoczął przemarsz orszaku z rektoratu na Wydział Nauk Społecznych. Od lewej:
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan (rektor UŚ w latach 1990–1996), JM Rektor UŚ prof. zw.
dr hab. Wiesław Banyś, prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek (rektor UŚ w latach 2002–2008)
Uroczystość rozpoczął przemarsz orszaku z rektoratu na Wydział Nauk Społecznych. Od lewej: prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan (rektor UŚ w latach 1990–1996), JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek (rektor UŚ w latach 2002–2008)
Inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale
Nauk Społecznych
Inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych
Podczas uroczystości nadano tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego profesor
Zlatici Plašienkowej z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie
Podczas uroczystości nadano tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego profesor Zlatici Plašienkowej z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie
Tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego otrzymał również profesor Vladimir
Leško z Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach
Tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego otrzymał również profesor Vladimir Leško z Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach
Nagrodę Pro Scientia et Arte przyznaną w uznaniu wybitnych dokonań naukowych
i dydaktycznych w dziedzinie nauk humanistycznych i artystycznych otrzymała prof. zw. dr
hab. Krystyna Turek
Nagrodę Pro Scientia et Arte przyznaną w uznaniu wybitnych dokonań naukowych i dydaktycznych w dziedzinie nauk humanistycznych i artystycznych otrzymała prof. zw. dr hab. Krystyna Turek
W uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych w dziedzinie nauk matematyczno-
przyrodniczych i technicznych nagrodę Pro Scientia et Arte odebrał prof. zw. dr hab.
Jacek Jania
W uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych nagrodę Pro Scientia et Arte odebrał prof. zw. dr hab. Jacek Jania


Fotografie: Agnieszka Sikora