W tegorocznej edycji konkursu wzięła udział rekordowa liczba 202 uczniów, reprezentujących 52 szkoły z 20 miast województwa śląskiego.

Finał XIII Konkursu Wiedzy Technicznej


 

Od lewej: dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach prof. dr hab. Jan Ilczuk, zwycięzca konkursu Jakub Klim z VI LO im. Janusza Korczaka w Sosnowcu, zastępca prezydenta Sosnowca Zbigniew Jaskiernia, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik i Anna Zubko z Wydziału Strategii, Promocji i Komunikacji Społecznej w Dąbrowie Górniczej
Od lewej: dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach prof. dr hab. Jan Ilczuk, zwycięzca konkursu Jakub Klim z VI LO im. Janusza Korczaka w Sosnowcu, zastępca prezydenta Sosnowca Zbigniew Jaskiernia, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik i Anna Zubko z Wydziału Strategii, Promocji i Komunikacji Społecznej w Dąbrowie Górniczej

 
Konkurs Wiedzy Technicznej, organizowany od roku 1997 przez Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, ma na celu zainteresowanie młodzieży – uczniów ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących i techniczno-zawodowych szeroko rozumianą techniką oraz promowanie kształcenia na kierunkach technicznych. Jego pomysłodawcą jest prof. dr hab. Jan Ilczuk – dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Konkurs został podzielony na dwa etapy, z których pierwszy odbywa się na terenie szkół i ma na celu wyłonienie czteroosobowej reprezentacji każdej placówki. W tym roku etap ten zakończył się 2 marca, po czym zwycięzcy eliminacji szkolnych przystąpili 18 marca do rozwiązywania zadań drugiego etapu – uczelnianego.
 
W tegorocznej edycji wzięła udział rekordowa liczba 202 uczniów reprezentujących 52 szkoły z 20 miast województwa śląskiego. Uczestniczyli w nim również – już po raz drugi – reprezentujący woj. małopolskie uczniowie z I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego
z Olkusza. 
 
­Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wyróżnień laureatom i finalistom odbyło się 17 kwietnia. Patronami konkursu i fundatorami nagród byli JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prezydenci: Sosnowca Kazimierz Górski i Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza. Nagrody ufundował także starosta powiatu będzińskiego Adam Lazar oraz Robert Ruta, dyrektor Szkoły Językowej Profi Lingua. Po raz pierwszy w roli fundatora nagród wystąpił również prezes Rady Uczelnianej ZNP przy UŚ dr Tadeusz Wolan, wręczając nagrody książkowe nauczycielom – opiekunom tych uczniów, którzy zdobyli trzy pierwsze miejsca w tegorocznej edycji konkursu.
 
W uroczystości uczestniczyła prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą UŚ, która osobiście pogratulowała zwycięzcy konkursu:
Jakubowi Klimowi z VI LO im. Janusza Korczaka w Sosnowcu. Kolejni laureaci to: Przemysław Kubisa z I LO im. L. Kruczkowskiego w Tychach, Adrian Szindler ze Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach – warto w tym miejscu zaznaczyć, że czworo uczniów reprezentujących tę szkołę zajęło pierwsze miejsce wśród wszystkich szkół startujących w konkursie, bowiem na miejscu szóstym z 46 punktami uplasowali się dwaj kolejni uczniowie tej szkoły Krzysztof Ocylok i Michał Grzybowski, łącznie z przedstawicielem sosnowieckiego „Staszica” Krzysztofem Biedą. Czwarte miejsce zajął Rafał Szalecki z IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu, a kolejne Łukasz Jeleń z I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu i Bartosz Krawczyń z I LO im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej. Zwycięscy otrzymali cenne nagrody w postaci sprzętu komputerowego i fotograficznego, odebrali także wiele gratulacji.

Organizatorzy XIII KWT


Fotografie: Agnieszka Sikora