II seminarium projektu BIEN

 

27 marca w Instytucie Informatyki odbyło się II seminarium projektu Modelling and Visualisation in Bioinformatics – nowa, innowacyjna specjalizacja z wykładowym językiem angielskim.

 
Zaledwie pięć miesięcy wcześniej zorganizowano pierwsze seminarium, poświęcone wynikom przeprowadzonych badań ankietowych i dyskusji na temat sylwetki absolwenta nowo tworzonej specjalizacji. Zastanawiano się wówczas, w jakim stopniu studenci powinni przyswajać treści z zakresu bioinformatyki, a w jakim treści informatyczne. Dziś już wiadomo.
 
– Studenci nowej specjalizacji otrzymają dobre przygotowanie matematyczne i informatyczne, a następnie zapoznają się z zagadnieniami bioinformatyki oraz szeroko pojętymi zagadnieniami wizualizacji i modelowania – powiedziała podczas seminarium prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja, dyrektor Instytutu Informatyki, w którym realizowany jest projekt.
 
Pozyskiwanie, analiza i interpretacja informacji z biologicznych baz danych stanowiła podstawę dwóch referatów wygłoszonych przez studentów pierwszego roku studiów II stopnia na kierunku informatyka, specjalizacja bioinformatyka – Tomasza Walera i Damiana Zaparta. Możliwości jakie daje proces modelowania i wizualizacji unaocznił uczestnikom seminarium Grzegorz Machnik, doktorant pracujący pod opieką prof. dr. hab. Wiesława Kotarskiego, który na przykładzie dwóch węzłów przybliżył fazy powstawania obrazu fotorealistycznego. Nowa specjalizacja ma za zadanie połączyć obie dziedziny.
 
O tym, jak ważne jest prawidłowe rozłożenie akcentów jest również przekonany prof. zw. dr hab. Tadeusz Wilczok, były rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który podczas wykładu „Mikromacierze a bioinformatyka” inaugurującego seminarium, wymownym stwierdzeniem „my nie damy sobie rady bez państwa pomocy” podkreślił coraz bardziej widoczną zależność nauk biologicznych od informatyki.
 
Przedstawione podczas seminarium prezentacje młodych adeptów nauki pozwalają mieć nadzieję, że pojawienie się 1 października bieżącego roku w ofercie edukacyjnej Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach na kierunku informatyka specjalizacji Modelling and Visualisation in Bioinformatics wzbudzi zainteresowanie tych kandydatów, którzy chcą podjąć studia o charakterze interdyscyplinarnym.
 
 Aby zapewnić wysoką jakoś kształcenia, w ramach projektu zaplanowano doposażenie zarówno pracowni informatycznej, jak i biblioteki, do której – jeśli środki na to pozwolą – trafi 30 pozycji anglojęzycznych. Księgozbiór wzbogaci również pięć nowych anglojęzycznych publikacji autorstwa prof. zw. dr. hab. Tadeusza Wilczoka, prof. dr. hab. Wiesława Kotarskiego i jego doktorantów, dr Magdaleny Tkacz, dr Agnieszki Lisowskiej oraz dr Barbary Paszek i dr. Wojciecha Wieczorka.
 
– Jesteśmy na półmetku prac – powiedziała dr Katarzyna Trynda, koordynator projektu. – Zbadaliśmy rynek, przeprowadziliśmy dyskusje nad kształtem specjalizacji i udało nam się zatwierdzić siatkę studiów. Obecnie pracujemy nad stworzeniem odpowiedniej bazy dydaktycznej. Ruszyły procedury pozwalające na zakup podręczników i sprzętu. Wkrótce powstaną pierwsze publikacje. Wszystko wskazuje na to, że będziemy gotowi do 1 października.
Projekt Modelling and Visualisation in Bioinformatics – nowa, innowacyjna specjalizacja z wykładowym językiem angielskim powstaje dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.