Kronika Uniwersytecka - Czerwiec 2009

KONSUL USA W INSTYTUCIE
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
22 kwietnia Instytut Języka Angielskiego w Sosnowcu odwiedził Jego Ekscelencja Konsul USA w Polsce Aaron Daviet, który wygłosił dwa wykłady na temat zasad uzyskiwania wizy amerykańskiej i kultury amerykańskiej.
 
WĘGIEL STUDENT FILM
FESTIWAL
Od 22 do 23 kwietnia w kinoteatrze Rialto w Katowicach odbywał się Węgiel Student Film Festiwal, na którym zaprezentowano etiudy zrealizowane przez studentów szkół filmowych z całej Polski. Jego ideą jest prezentacja studenckiej twórczości filmowej, a także wymiana doświadczeń twórczych i integracja szkół. Podczas Festiwalu przyznano następujące nagrody: najlepszy film: „Babcia wyjeżdża” reż. Tomasz Jurkiewicz (Wydział Radia i Telewizji UŚ); najlepsze zdjęcia: Kacper Fertacz za zdjęcia do „Babcia wyjeżdża” (reż. Tomasz Jurkiewicz) oraz „Wiem kto to zrobił” (reż. Jan P. Matuszyński); najlepsza reżyseria: „Tam, gdzie słońce się nie śpieszy” reż. Matej Bobrik (PWSFTviT). Jury przyznało również wyróżnienie dla filmu „Jutro” w reżyserii Bartosza Kruhlika (SF Wrocław). Nagrodę Publiczności otrzymał film „Wiem kto to zrobił” w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego (WRiTv UŚ).
 
DZIEŃ BELGIJSKI
23 kwietnia JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś gościł, w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, Zénona Kowala - delegata Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii. Wizyta miała miejsce z okazji tegorocznych obchodów Dni Frankofonii w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki (20 marca-23 kwietnia), które zbiegły się w tym roku z Festiwalem Nauki i Twórczości Studenckiej. W sposób szczególny podkreślona została współpraca Uniwersytetu Śląskiego z regionem Walonii-Brukseli. Odbyła się również prelekcja Anny Kozdój z Komisji Europejskiej na temat tłumaczeń w Unii Europejskiej.
 
WIZYTA PREZESA IPN
27 kwietnia na Wydziale Nauk Społecznych odbył się wykład prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. hab. Janusza Kurtyki pt. ,,Rola Instytutu Pamięci Narodowej w kształtowaniu świadomości historycznej. Pamięć, edukacja, rozliczenie”. Spotkanie  zorganizowało Niezależne Zrzeszenie Studentów.
 
 
DNI KULTURY KANADYJSKIEJ
W Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych UŚ w Sosnowcu w dniach 28 kwietnia - 7 maja odbyły się Dni Kultury Kanadyjskiej. Impreza została zorganizowana przez Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki oraz Centrum Studiów Kanadyjskich Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych.
 
 
„CZŁOWIEK – HISTORIA”
28 kwietnia w ramach cyklu „Człowiek – historia” na Wydziale Nauk Społecznych odbyło się spotkanie z Kazimierzem Piechowskim. Bohater w czerwcu 1942 roku wraz z czterema kolegami w brawurowy sposób uciekł z obozu KL Auschwitz. Kazimierz Piechowski jest ostatnim żyjącym uczestnikiem tej „wielkiej ucieczki”. Spotkanie zorganizowali Koło Naukowe Politologów UŚ oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich.
 
KRZYŻ KOMANDORSKI ORDERU
ODRODZENIA POLSKI DLA
PROF. AUGUSTA CHEŁKOWSKIEGO
3 maja prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, prorektor ds. finansów i rozwoju uczestniczył w ceremonii wręczenia przez Prezydenta RP odznaczeń państwowych. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski przyznany został pośmiertnie prof. zw. dr. hab. Augustowi Chełkowskiemu, byłemu rektorowi UŚ (1 października 1981 r. -
16 stycznia 1982 r.).
 
August Chełkowski (27 II 1927 - 31 X 1999). W 1952 r. ukończył Wydział Fizyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ówczesnym Uniwersytecie Poznańskim), w 1959 r. uzyskał stopień doktora, a w 1963 r. doktora habilitowanego. W 1990 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego fizyki. W latach 1956-1967 wykładał na UAM, a w okresie od 1967-1968 w filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach oraz od 1968 r. na Uniwersytecie Śląskim. Od stycznia do sierpnia 1981 pełnił funkcję prorektora UŚ, zaś od września 1981 r. do stycznia 1982 r. rektora.
 
Od 1980 r. był członkiem „Solidarności”. 13 grudnia 1981 r., jako jedyny rektor w Polsce, został internowany, 20 grudnia 1981 r. zwolniony z internowania, zaś w styczniu 1982 r. odwołano go ze stanowiska rektora. Wielokrotnie stawał w obronie represjonowanych działaczy (pisał petycje do władz), zbierał składki na pomoc dla internowanych i ich rodzin.
 
W latach 1982-1985 zasiadał w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiego Towarzystwa Fizycznego Międzynarodowej Unii Krystalografii.
 
W okresie od 1989 do 1991 r. był członkiem Prezydium Klubu Parlamentarnego NSZZ Solidarność, a w latach 1989-1999 senatorem RP, członkiem Komisji Edukacji, wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki, przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Podkomisji do Spraw Integracji Europejskiej, przewodniczącym Komisji Nauki i Edukacji. W okresie od 1991 do 1993 pełnił funkcję Marszałka Senatu. W drugiej połowie lat 90. działał w Akcji Wyborczej Solidarność i Ruchu Społecznym AWS. W 1998 r. został laureatem Nagrody Lux ex Silesia, ufundowanej przez metropolitę katowickiego, abp. dr. Damiana Zimonia.
 
Specjalizował się w fizyce ciała stałego, był autorem wielu prac naukowych z zakresu fizyki dielektryków i fizyki metali.
 
ŚLĄSKA NAGRODA JAKOŚCI
8 maja w Teatrze Śląskim przyznano po raz jedenasty Śląską Nagrodę Jakości w trzech kategoriach: „Nagroda Zespołowa”, „Nagroda Indywidualna” i „Nagroda Honorowa”. Laureatem „Nagrody Indywidualnej” w dziedzinie „Promocja” został prof. zw. dr hab. Marek Szczepański, kierownik Zakładu Socjologii Rozwoju Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.
 
PROF. WŁODZIMIERZ WÓJCIK
ODZNACZONY ORDEREM
ŚWIĘTEGO STANISŁAWA
9 maja w Łazienkach Królewskich w Warszawie został odznaczony przez Wielką Kapitułę Narodową (Wielki Mistrz: prof. dr hab. Marek Kwiatkowski) Orderem Świętego Stanisława Pierwszej Klasy profesor Włodzimierz Wójcik (emerytowany pracownik Wydziału Filologicznego UŚ). Profesora wyróżniono za ofiarną pracę dla Ojczyzny, służbę dla potrzebujących, wsparcie bliźnich i popularyzację idei niepodległościowych Józefa Piłsudskiego.
 
JUWENALIA ŚLĄSKIE 2009
Od 11 do 23 maja trwała coroczna impreza studencka - Juwenalia Śląskie. Tradycyjnie odbywała się w największych ośrodkach akademickich regionu: Katowicach, Sosnowcu, Rybniku i Cieszynie. Tegoroczne święto studentów było wyjątkowo interesujące, Organizatorzy postawili nie tylko na podtrzymanie juwenaliowych zwyczajów ale także na nowości i różnorodność, dzięki czemu każdy znalazł coś dla siebie. Szczególną uwagę należy zwrócić na plejadę muzycznych gwiazd, jakie pojawiły się w Katowicach. Na Osiedlu Akademickim Katowice - Ligota wystąpiły kapele studenckie a także doskonale znane formacjie: Pogodno, Vavamuffin i Paprika Korps.
 
20 maja studenci postawili na śmiech. W Górnośląskim Centrum Kultury nie tylko zaprezentowały się studenckie formacje kabaretowe, ale także mistrzowie - Kabaret Moralnego Niepokoju.
 
23 maja na lotnisku Muchowiec odbył się wielki rockowy koncert zespołów: Strachy na Lachy, Hurt oraz Kult. Fani klubowych rytmów mogli spędzić wieczór na lotnisku dzień wcześniej i pobawić się przy muzyce gości: Michaela Gray’a oraz Shapeshifters. Polskimi reprezentantami muzyki house i elektro byli SimonS, FusionF oraz Beats Friendly.
 
Koncerty to oczywiście nie jedyna forma studenckiej integracji. Osiedle Ligota zaoferowało m.in. grillowanie z Radiem Egida, karaoke czy zawody sportowo-zręcznościowe. Oprócz tego tydzień juwenaliowy wypełnił się rozmaitymi imprezami towarzyszącymi.
 
Juwenalia Śląskie 2009 to ogromne przedsięwzięcie samorządów śląskich uczelni, których celem jest zapewnienie zapracowanym studentom dużej dawki rozrywki.
 
 
PROF. GRZEGORZ KOŁODKO NA
WYDZIALE FILOLOGICZNYM
12 maja na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu miało miejsce spotkanie z prof. Grzegorzem Kołodko, wicepremierem i ministrem finansów w latach 1994-1997 i 2002-2003. Tematyka spotkania dotyczyła problemów gospodarczych w dobie kryzysu.
 
WIZYTA KONSULA
GENERALNEGO FRANCJI
12 maja JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz pracownicy i studenci Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki gościli Pascala Vagogne, Konsula Generalnego Republiki Francuskiej, dyrektora Instytutu Francuskiego w Krakowie. Gość spotkał się z prodziekanem Wydziału Filologicznego ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. UŚ dr. hab. Krzysztofem Jaroszem oraz dyrekcją, pracownikami i studentami Instytutu, zwiedził nową siedzibę Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu i szczegółowo zapoznał się z dokonaniami naukowymi oraz ofertą dydaktyczną IJRiT.
 
I ŚLĄSKIE FORUM ORGANIZACJI
UCZELNIANYCH ZWIĄZKU
NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
WOJ. ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO
Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim 14 maja zorganizował na Uniwersytecie Śląskim I Śląskie Forum Organizacji Uczelnianych Związku Nauczycielstwa Polskiego Województwa Śląskiego i Opolskiego. Podczas debaty JM Rektor UŚ i jednocześnie przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś podzielił się ze słuchaczami uwagami dotyczącymi projektu założeń reformy szkolnictwa wyższego w Polsce oraz przybliżył postanowienia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.
 
SPACER HISTORYCZNY
ŚLADAMI ŻYDÓW W KATOWICACH
15 maja Sekcja Historii Śląska Studenckiego Koła Naukowego Historyków zorganizowała spacer historyczny „Śladami Żydów w Katowicach”. Po zabytkach związanych z historią Żydów oprowadzał Jarosław Banyś, prezes Fundacji Or Chaim.
 
KSIĘGA JUBILEUSZOWA DLA
PROF. GENOWEFY GRABOWSKIEJ
15 maja w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ odbyła się uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej „Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary” prof. zw. dr hab. Genowefie Grabowskiej z okazji czterdziestolecia pracy naukowej. Organizatorami imprezy była Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego.
 
TOŻSAMOŚĆ 2009
18 maja w sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się, zorganizowana przez Fundację dla Śląska, konferencja wojewódzka „Tożsamość 2009”. Podczas seminarium przedstawiono m.in. wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Socjologii UŚ w 2008 roku w ramach projektu Ja Ślązak, ja Polak, ja Europejczyk.
 
KONFERENCJA POŚWIĘCONA
HENRYKOWI SŁAWIKOWI
19 maja na Wydziale Prawa i Administracji Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Śląskiego zorganizowało konferencję pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej, poświęconą życiu i działalności wybitnego Polaka Henryka Sławika, odznaczonego przez Instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.