Odpowiedź Komisji Historycznej UŚ

W odpowiedzi na pismo dr Marii Bujnickiej zawierające krytyczne uwagi na temat Raportu Senackiej Komisji Historycznej opublikowanego w „Gazecie Uniwersyteckiej” nr 5 (165) Komisja uznaje za stosowne przedstawić następujące wyjaśnienia:
 
Ad.1. Nigdzie w Raporcie nie pojawia się stwierdzenie, że wszystkie osoby przybyłe z Uniwersytetu Jagiellońskiego do Uniwersytetu Śląskiego należały do PZPR.
Ad. 2. Pani dr Maria Bujnicka powszechnie znana jest pod imieniem „Monika”.
Ad. 3. Jest oczywiste, że osoba zatrudniona na uczelni wyższej, także w Uniwersytecie Śląskim musi posiadać co najmniej tytuł magistra.
Ad. 4. Według dostępnych Komisji Historycznej materiałów ani Pani dr Maria Bujnicka, ani Pan prof. Krzysztof Kłosiński nigdy nie byli osobiście inwigilowani, nie byli figurantami sprawy prowadzonej przez SB i w Raporcie nie ma na ten temat żadnych informacji.
 
Z poważaniem
 
prof. zw. dr hab. Marek Zrałek
przewodniczący Komisji
prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz
wiceprzewodnicząca Komisji
 
członkowie:
dr ANDRZEJ DROGOŃ
prof. zw. dr hab. WIESŁAW KACZANOWICZ
prof. zw. dr hab. STANISŁAWA KALUS
prof. zw. dr hab. ADAM LITYŃSKI
ks. prof. dr hab. JERZY MYSZOR