Oświadczenie

W nawiązaniu do Raportu Senackiej Komisji Historycznej UŚ za rok 2007-2008 zamieszczonego w „Gazecie Uniwersyteckiej UŚ”, luty 2009, proszę o opublikowanie sprostowania następującej treści:
 
- Nieprawdziwym jest twierdzenie, że „grupa pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy przybyli na UŚ z Krakowa (s.14 – tu podana lista nazwisk) w całości przynależała do PZPR!
- Że wśród nich była „Monika Bujnicka”. Noszę imię Maria (Stanisława, Elżbieta) i nigdy nie byłam członkiem Partii!
- Podejmując pracę na Uniwersytecie Śląskim na stanowisku st. asystenta, legitymowałam się już dyplomem magistra Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Nieprawdziwym jest również fakt – jak głosi Raport Senackiej Komisji – iż „Wszyscy objęci obserwacją pracownicy naukowi Wydziału Filologicznego zostali zwolnieni w stanie wojennym lub sami odeszli z UŚ”. (s. 14) Ja nadal pozostaję, a prof. Krzysztof Kłosiński zajmuje nawet stanowisko dyrektora Instytutu Filologii Polskiej.
- Fakt, że od 35 lat jestem zatrudniona na tej uczelni dowodzi mojego z nią związania na zasadzie naukowo-dydaktycznej, a nie tylko familiarnej, jako żony dziekana, „doc. Tadeusza Bujnickiego” (nb. dr hab. UJ).
 
Raport Komisji Senackiej zawiera jeszcze kilka nieścisłości, ale ponieważ dotyczą one innych osób, nie odnoszę się do nich, ograniczając się do ochrony mojego dobrego imienia.
Autorzy: Maria Bujnicka