XV Ogólnopolskie Spotkania Redaktorów Gazet Akademickich

Na wielokulturowym szlaku

Redaktorzy najważniejszych gazet akademickich w Polsce

Tegoroczne - piętnaste - spotkanie redaktorów gazet akademickich odbywało się od 5 do 8 września w Białymstoku, Supraślu i Krynkach. Organizatorem zjazdu była redakcja "Medyka Białostockiego" wraz z macierzystą uczelnią - Akademią Medyczną w Białymstoku. Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentowały: redaktor naczelna "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" mgr Iwona Kolasińska i dr Agnieszka Sikora.

W ramach Spotkań odbyły się warsztaty dziennikarskie z udziałem znanych publicystów prasowych i telewizyjnych: Zbigniewa Nikitorowicza, Janusza Niczyporowicza oraz Jana Oniszczuka. Warsztaty językoznawcze poprowadził dr Tomasz Korpysz (norwidolog i językoznawca od 10 lat uczący poprawności językowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim). Wykład inauguracyjny "Czy wszystko zależy od genów?" wygłosił prof. dr hab. n. med. Mieczysław Chorąży z Centrum Onkologii w Gliwicach, doktor honoris causa AMB i Śląskiej Akademii Medycznej. Na temat medykalizacji języka mówił natomiast prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz (kierownik Kliniki Psychiatrii AM w Białymstoku i profesor Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie).

Organizatorzy przygotowali ponadto bogaty program turystyczny, którego zadaniem była przede wszystkim promocja regionu. W tym celu redaktorzy gazet akademickich spotykali się z władzami odwiedzanych gmin i powiatów oraz Nadleśnictwa Krynki. Mogli poznać najdalsze rubieże województwa podlaskiego, dzikie zakątki Puszczy Knyszyńskiej oraz zagubione w niej wioski i osady. Ważnym elementem imprezy było pokazanie gościom wielokulturowości Podlasia, w którą wpisane są m.in. dzieje polskich Tatarów. Dziennikarze mieli okazję przejść szlakiem nie tylko kościołów katolickich, ale również cerkwi i meczetów.

Organizatorom XV Ogólnopolskich Spotkań Redaktorów Gazet Akademickich redakcja "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" gratuluje profesjonalnie przygotowanej impezy i niezwykle owocnych warsztatów.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora