(część 1)

Kalendarium

1968

8 czerwca - Rozporządzeniem Rady Ministrów został utworzony Uniwersytet Śląski w Katowicach - dziewiąta tego typu uczelnia w Polsce - z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach.
2 lipca - Prof. Kazimierz Popiołek został mianowany rektorem Uniwersytetu Śląskiego.
31 lipca - Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego utworzono czterowydziałową strukturę Uniwersytetu. Powołano do życia: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Wydział Prawa i Administracji; Wydział Humanistyczny; Wydział Wychowania Technicznego.
1 sierpnia - Utworzono Bibliotekę Główną Uniwersytetu Śląskiego.
1 sierpnia - Zaczęła funkcjonować uczelniana oficyna wydawnicza - Dział Wydawnictw Uniwersytetu Śląskiego.
1 października - Odbyła się uroczysta inauguracja I roku akademickiego w Uniwersytecie Śląskim.

1969

26 czerwca - Utworzono instytutową strukturę Uczelni.
21 listopada - Pierwszy program wyemitowało Studenckie Radio "Egida" w akademiku w Katowicach-Ligocie.

1970

26 marca - Powstał Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" - pierwszy na Śląsku studencki folklorystyczny zespół artystyczny.
1 grudnia - Organizatorem Filii Uniwersytetu w Cieszynie został mianowany doc. dr hab. Józef Chlebowczyk.

1971

4 października - Uroczysta inauguracja I roku akademickiego w Filii UŚ w Cieszynie.
4 października - Zmieniono nazwę Wydziału Wychowania Technicznego na Wydział Techniki.
16 listopada - Zostały podpisane pierwsze umowy o współpracy z uczelniami zagranicznymi - Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Sarospatak (Węgry) i Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Erfurcie (b. NRD).

1972

1 października - Prof. dr hab. Henryk Rechowicz został mianowany rektorem Uniwersytetu Śląskiego.
22 października - Oddano do użytku częściowo ukończony budynek przy ul. Bankowej 14 na potrzeby Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

1973

8 czerwca - Senat UŚ ustanowił złote i srebrne odznaki "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego". Dla uczczenia 5-lecia Uczelni wybito w brązie medal pamiątkowy.
16 sierpnia - Utworzono trzy nowe wydziały: Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska.
1 października - Ukazały się dwa początkowe numery "Biuletynu Informacyjnego" UŚ.
1 października - W czasie uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego i obchodów 5-lecia Uczelni, Uniwersytet otrzymał sztandar.

1974

29 lipca - Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki utworzono Wydział Nauk o Ziemi.

1975

1 września - Dział Wydawnictw został przekształcony w Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
2 października - Na uroczystości rozpoczęcia nowego roku akademickiego nadano po raz pierwszy godności doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Otrzymali je: prof. dr hab. Stanisław Turski i dr Edmund Jan Osmańczyk.

1976

27 stycznia - Podpisane zostało porozumienie o współpracy z Akademią Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
14 lutego - Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zniesiono Ośrodek Obliczeniowy na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii i utworzono międzywydziałową jednostkę - Centrum Techniki Obliczeniowej UŚ.
6 maja - W Katowicach odbył się pierwszy Ogólnopolski Festiwal Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca, którego współgospodarzem był Uniwersytet Śląski.
30 września - Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki utworzono ósmy wydział UŚ - Wydział Pedagogiki i Psychologii.

1977

11 czerwca - Ze Szczecina wypłynął statek Wyższej Szkoły Morskiej z 31-osobową ekspedycją naukową. Uczestniczyli w niej studenci UŚ, mający przeprowadzić pierwszą część cyklu badań na Spitsbergenie.
1 października - Generał Jerzy Ziętek, podczas X inauguracji roku akademickiego, został doktorem honoris causa UŚ.
1 października - Prof. dr hab. Kazimierz Popiołek doktorem honoris causa UŚ.
1 października - Prof. dr hab. Włodzimierz Trzebiatowski doktorem honoris causa UŚ.
5 października - Prof. dr hab. Mieczysław Klimaszewski doktorem honoris causa UŚ.
5 października - Prof. dr hab. Witold Taszycki doktorem honoris causa UŚ.

1978

17 kwietnia - Prof. dr hab. akademik Jurij Andriejewicz Żdanow doktorem honoris causa UŚ.
19 maja - Po raz pierwszy obchodzono "Dni Uniwersytetu Śląskiego".
1 lipca - Na Spitsbergen udała się druga wyprawa pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego.
24 sierpnia - Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki utworzono Wydział Radia i Telewizji.
9 października - Prof. dr hab. Bogdan Suchodolski doktorem honoris causa UŚ.
22 grudnia - W Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego zwodowano masowiec M/S "Uniwersytet Śląski"
23 grudnia - Rozpoczęło działalność Muzeum Uniwersytetu Śląskiego.

1979

1 czerwca - Uroczyste podniesienie bandery na M/S "Uniwersytet Śląski".
15 września - Odbył się I Międzynarodowy Festiwal Studenckich Zespołów Folklorystycznych.
1 października - Wydział Nauk Społecznych otrzymał nowy gmach przy ul. Bankowej 11 w Katowicach.
31 grudnia - Ukazał się pierwszy numer pisma studenckiego "Studenckim piórem".

Opracowano na podstawie danych
Archiwum Uniwersytetu ŚlĄskiego
Ciąg dalszy "Kalendarium"
w kolejnym numerze gazety