Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

FILOZOFIA. Agnieszka Woszczyk: Problem "hen" i "aoristos dyas" w "Enneadach" Plotyna, bibliogr., indeks, summ., Zsfg., 23 zł

TEOLOGIA. Ekumenizm w duszpasterstwie parafialnym. Red. Józef Budniak, noty o Autorach, rés., 27 zł

POLITOLOGIA. Mariusz Kolczyński: Strategie komunikowania politycznego, bibliogr., indeks, schem., summ., Zsfg., 47 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Słownik pisarzy śląskich. T. 2. Red. Jacek Lyszczyna, Dariusz Rott, bibliogr., indeks, 16 zł

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. "Civitas Mentis". T. 2. Red. Zgniew Kadłubek, Tadeusz Sławek, indeks, streszcz., summ., Zsfg., 33 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. "Język Artystyczny". T. 13: Interakcyjny wymiar dyskursu artystycznego. Red. Bożena Witosz, bibliogr., indeks, tab., summ., rés., 21 zł

Kategorie semantyczne w tekście. Red. Piotr Czerwiński, Ewa Straś, tab., rez., streszcz., summ., 24 zł

On Foreign Language Acquisition and Effective Learning. Ed. Janusz Arabski, bibliogr., tab., wykr., streszcz., Zsfg., 40 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Biblioteki polskie za granicą. Przeszłość i współczesność. Red. Maria Kalczyńska, Danuta Sieradzka, 18 zł

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Antropologia kultury - Antropologia literatury. Na tropach koligacji. Red. Ewa Kosowska, Anna Gomóła, Eugeniusz Jaworski, noty o Autorach, indeks, summ., rez., 52 zł

PEDAGOGIKA. Danuta Raś: O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich. Wyd. 3., bibliogr., indeks, aneksy, wklejka, fot., summ., Zsfg., 35 zł

Wojciech Zając: Filozoficzno-ideologiczny kontekst oświaty polskiej w okresie międzywojennym, bibliogr., tab., rys., summ., Zsfg., 28 zł

NAUKI TECHNICZNE. Kazimierz Stróż: Struktura krystalograficznych grup przestrzennych i algorytmy ich generowania, bibliogr., tab., rys., ilustr., płyta CD, summ., rez., 32 zł

MATEMATYKA. Wojciech Dzik: Unification Types in Logic, bibliogr., indeks, indeks symboli, streszcz., Zsfg., 22 zł

FIZYKA. Ilona Bednarek: Relativistic Mean Field Models of Neutron Stars, bibliogr., wykr., streszcz., Zsfg., 17 zł

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO. Monika Sułkowska: Czasy i tryby we francuskich zdaniach podrzędnych. Podręcznik dla studentów języka francuskiego, bibliogr., testy kontrolne, klucz do ćw. i testów, 15 zł

NAUKI o ZIEMI. Jan Tkocz: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej. Wykład teoretyczny. Wyd. 2. popr. i uzup., bibliogr., 30 zł

RADIO, TELEWIZJA, FILM. Marek Uhma: Elementy technologii telewizyjnej, bibliogr., aneks, płyta CD, płyta DVD, 20 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Wieki stare i nowe. T. 5. Red. Idzi Panic, Maria W. Wanatowicz

SOCJOLOGIA. Ewa Budzyńska: Ład moralny w zmieniajacym się społeczeństwie (socjologiczne studium wartości społeczno-moralnych mieszkańców Katowic)

LITERATUROZNAWSTWO. Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 4: Rodzina. Red. Teresa Pyzik, indeks, ilustr., summ., rés.

Teresa Banaś: Pomiędzy tragicznością a groteską. Studium z literatury i kultury polskiej schyłku renesansu i wstępnej fazy baroku, indeks, nota bibliogr., summ., rés., twarda opr.

DYDAKTYKA. "Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 19. Red. Helena Synowiec, rez., summ.

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Aleksandra Jarczyk: Polskie biblioteki gimnazjalne w województwie śląskim w latach 1922-1939 oraz ich rola w kształtowaniu kultury czytelniczej młodzieży, bibliogr., aneks, tab., summ., Zsfg., opr. twarda

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Tomasz Spaliński: Twórczość gitarowa Józefa Świdra. Pogłębiona analiza aspektu wykonawstwa instrumentalnego, bibliogr., indeks, aneksy, tab., płyta CD, summ., Zsfg., opr. twarda

PRAWO. Magdalena Habdas: Przedsiębiorstwo jako przedmiot stosunków prawnorzeczowych

PEDAGOGIKA. Alina Szczurek-Boruta: Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo - studium pedagogiczne, bibliogr., tab., rys., mapa, summ., Zsfg., opr. twarda

BIOLOGIA. Mirosław Nakonieczny: Strukturalne i funkcjonalne przystosowania "Chrysolina pardalina" (Chrysomelidae; Coleoptera) do rozwoju na hiperakumulatorze niklu "Berkheya coddii" (Asteraceae) - studium porównawcze z "Chrysolina herbacea", bibliogr.

NAUKI o ZIEMI. "Geographia. Studia et Dissertationes". T. 29. Red. Tadeusz Szczypek, bibliogr., tab., fot., rys., summ., rez., 13 zł

"Kras i Speleologia". T. 12 (XXI). Red. Andrzej Tyc, Jacek Jania, bibliogr., wklejka, tab., rys., fot., streszcz., rés.

Agnieszka Czajka: Środowisko sedymentacji osadów przykorytkowych rzek uregulowanych na przykładzie Górnej Odry i Górnej Wisły

Podręczniki i skrypty

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Wiedza o kulturze w szkole. Skrypt dla studentów i nauczycieli. Red. Anna Gomóła, Elżbieta Dutka, bibliogr.

PEDAGOGIKA. Kontakty z ludźmi "innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji. Wyd. 2. Red. Bogumiła Kosek-Nita, Danuta Raś

Bronislava Kasácˇová: Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym. Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne, bibliogr., aneks, tab.

CHEMIA. Gabriela Grygierczyk, Marzena Podgórna: Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych z podstaw chemii. Wyd. 5., bibliogr., tab., rys.