Quod Bonum, Felix, Faustum, Fortunatumque sit

40. inauguracja roku akademickiego w UŚ

Uroczysta inauguracja XL roku akademickiego 2007/2008 w Uniwersytecie Śląskim odbyła się 29 września 2007 roku na Dużej Scenie Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Obchody jubileuszu rozpoczął przemarsz orszaku rektorskiego w akademickich strojach ceremonialnych spod budynku rektoratu, ulicami Bankową i Warszawską, na katowicki Rynek - podobnie jak w 1968 roku.

Otwieram Jubileuszowy Rok Akademicki 2007/2008, od założenia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach czterdziesty. Quod Bonum, Felix, Faustum, Fortunatumque sit" - powiedział JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek. Po wygłoszeniu tradycyjnej formuły głos zabrali zaproszeni goście: reprezentujący Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dyrektor generalny Bernard Błaszczyk, JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr hab. Karol Musioł, JM Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. dr hab. Stanisław Lorenc, wojewoda śląski dr Tomasz Pietrzykowski, prezydent Katowic Piotr Uszok oraz marszałek województwa śląskiego Janusz Moszyński. List gratulacyjny od prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego odczytał minister w Kancelarii Premiera Jacek Kościelniak.

Nagrodę PRO SCIENTIA et ARTE wręcza prof. zw. dr. hab. Romanowi Gerowi JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
Nagrodę PRO SCIENTIA et ARTE wręcza prof. zw. dr. hab. Romanowi Gerowi
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek

W czasie inauguracji, zgodnie z tradycją akademicką, odbyła się immatrykulacja nowo przyjętych studentów pierwszego roku oraz doktorantów. Ponadto wręczona została nagroda PRO SCIENTIA et ARTE, która jako najbardziej zaszczytne wyróżnienie w naszej Uczelni, przyznawana jest pracownikom za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. W tym roku nagrodę odebrali: prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, kierownik Katedry Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym UŚ oraz prof. zw. dr hab. Roman Ger, zastępca dyrektora Instytutu Matematyki i kierownik Zakładu Równań Funkcyjnych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. Sylwetki laureatów przedstawiła prof. dr hab. Małgorzata Łuszczak, przewodnicząca Kapituły PRO SCIENTIA et ARTE.

Gratulacje Laureatowi nagrody PRO SCIENTIA et ARTE prof. zw. dr. hab. Tadeuszowi Sławkowi składa dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ prof. dr hab. Maciej Sablik
Gratulacje Laureatowi nagrody PRO SCIENTIA et ARTE prof. zw. dr. hab. Tadeuszowi Sławkowi składa dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ prof. dr hab. Maciej Sablik

Wykład inauguracyjny zatytułowany "Uniwersytet i to, co między ludźmi" wygłosił prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek.

Oprawę artystyczną uroczystej inauguracji zapewnił Akademicki Chór Uniwersytetu Śląskiego "Harmonia" pod dyrekcją dr Izabelli Zieleckiej-Panek.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora