Kronika Uniwersytecka - Październik 2007

WYRÓŻNIENIE DLA PRACOWNIKÓW WIiNoM

Na XVIII Physical Metallurgy and Materials Science Conference AMT 2007 pracownicy Instytutu Nauki o Materiałach: dr Tomasz Goryczka, dr hab. Józef Lelątko, prof. zw. dr hab. inż. Henryk Morawiec oraz współpracujący z INoM dr Patrik Ochin z Centra d’Etudes de Chemie Metalurgique otrzymali wyróżnienie za przedstawienie i prezentację wyników badań z zakresu struktury i przemiany marteznytycznej stopów Ni-Mn-Ga. Temat wyróżnionego artykułu: "Microstructure and martensitic transformation in melt-spun Ni-Mn-Ga ribbons".

KONFERENCJA REKTORÓW UNIWERSYTETÓW POLSKICH

Od 28 do 30 czerwca br. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek brał udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Gospodarzem posiedzenia był Uniwersytet Gdański, zaś obrady odbywały się w Juracie.

XVII LETNIA SZKOŁA JĘZYKA, LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ

1 sierpnia odbyła się uroczysta inauguracja XVII letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej organizowanej rokrocznie przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Blisko 200 cudzoziemców z ok. 30 krajów świata (m.in. Chin, Japonii, Kazachstanu, USA, Kanady, Mołdawii, Nigerii, RPA) wzięło udział w ceremonii, której ukoronowaniem był gościnny wykład Małgorzaty Kity: "... to miłosne świergotanie". W uroczystości uczestniczyli m.in.: Prorektor ds. Współpracy i Promocji UŚ prof. dr hab. Barbara Kożusznik oraz przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgromadzeni w Cieszynie obcokrajowcy przez cały miesiąc poznawali język polski, polską literaturę, film, teatr, piosenki, obyczaje i oczywiście kuchnię. Program letniej szkoły obejmował: kurs języka polskiego, cykl wykładów "Wiedza o Polsce", program kulturalny, wycieczki i rekreację oraz spotkania z wybitnymi osobistościami świata sztuki i polskiej sceny politycznej. Kadrę szkoły stanowili wykwalifikowani lektorzy i wykładowcy o dużym doświadczeniu zawodowym, mający długi staż pracy w kraju i poza jego granicami (m.in.: w Białorusi, Chinach, Japonii, Kanadzie, Kazachstanie, Łotwie, Macedonii, Mołdawii, Włoszech). To członkowie Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz egzaminatorzy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, jednocześnie autorzy książek i programów multimedialnych do nauki języka polskiego jako obcego, ewaluatorzy międzynarodowych programów edukacyjnych.

24-25 VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TOWARZYSTWA HERMANA MELVILLE’A

Konferencja odbyła się w dniach 4-7 sierpnia br. w Szczecinie pod egidą: The Melville Society (z siedzibą w USA), The Joseph Conrad Society (UK, US) oraz Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Organizatorami instytucjonalnymi byli: Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Centre College, Danville, Kentucky z USA, natomiast gospodarzem - gmina Szczecina - organizator finału regat The Tall Ships’ Races 2007 w Szczecinie. W konferencji uczestniczyło wielu naukowców z całego świata, m.in. z: USA, Japonii, Izraela, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Algierii, Australii, Anglii, Turcji, Holandii, Włoch.

Rok 2007 został ogłoszony przez UNESCO Rokiem Conrada, dlatego dołożono wszelkich starań, aby stworzyć badaczom twórczości Melville’a i Conrada możliwość wykroczenia poza granice wytyczone przez pojęcie studiów nad "kanonem narodowym" i zaangażowaniem się w poważną humanistyczną debatę nad kulturowym dziedzictwem obu znakomitych twórców. Rola takiej wymiany myśli jest tym istotniejsza, że wkład Melville’a i Conrada w kulturę światową rzadko rozpatrywany był w kategoriach wspólnych. Takie niepowtarzalne spotkanie międzynarodowej społeczności literaturoznawców, których debata dotyczyła wspólnej dla obu pisarzy - lub indywidualnie ich charakteryzującej - problematyki, z pewnością przyczyniła się do nawiązania i intensyfikacji indywidualnej i instytucjonalnej współpracy między melvillistami i conradystami na całym świecie. Publikacja tomów pokonferencyjnych - namacalny wynik owego spotkania - jest jednym z wielu pożądanych rezultatów wspólnej debaty.

FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY

XX Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny (www.festiwal.us.edu.pl) w tym roku odbywał się od 25 sierpnia do 2 września. Uniwersytet Śląski gościł zespoły z: Malezji, Rumunii, Hiszpanii, Rosji, Czech, Ukrainy, Litwy. Wystąpił również gospodarz Festiwalu - Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" Uniwersytetu Śląskiego.

STUDENT UŚ ZŁOTYM MEDALISTĄ NA UNIWERSJADZIE W BANGKOKU

Witold Bańka, student politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, reprezentujący barwy Polski na Uniwersjadzie w Bangkoku (Tajlandia) w sztafecie 4x400m zdobył złoty medal. Polacy wyprzedzili reprezentacje Australii oraz Rosji. Wkrótce 23-letni Witold Bańka będzie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w Japonii.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W "ALEI NAUKI"

1 września Uniwersytet wystawił swoje stoisko promocyjne w "Alei Nauki" w Górnośląskim Parku Etnograficznym na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. "Aleja Nauki" to przegląd ofert śląskich szkół wyższych i policealnych zorganizowany w ramach Pikniku z TVP3 Katowice, zapoczątkował on obchody 50-lecia działalności katowickiego ośrodka TVP.

INAUGURACJA KURSU ADAPTACYJNEGO SZKOŁY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

Uroczysta inauguracja intensywnego kursu adaptacyjnego, prowadzonego przez szkołę języka i kultury polskiej dla studentów programu Erasmus, odbyła się 3 września na Wydziale Filologicznym w Katowicach. Uroczystość uświetnił wykład "Great Books: Are They Still Necessary?", który wygłosi dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Piotr Wilczek. Kurs adaptacyjny organizowany jest na zlecenie Narodowej Agencji (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". W kursie wzięli udział studenci z niemal całej Europy, którzy po jego zakończeniu kontynuują naukę w różnych ośrodkach akademickich w Polsce.

OSOBLIWOŚCI ŚWIATA FIZYKI 2007

Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego zaprosił na kolejną edycję Osobliwości Świata Fizyki. Uroczyste otwarcie tegorocznej z udziałem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka odbyło się 5 września. Wykłady wraz z pokazami miały miejsce w dniach 5-28 września w salach audytoryjnych Instytutu Fizyki.

OPRACOWAŁA
ALEKSANDRA JĘDRZEJKO