Poznajmy się

Władze UŚ 1993 - 1966

1 września rozpoczęła się kadencja nowych władz rektorskich, dziekańskich i Senatu UŚ wybranych w maju i czerwcu. Inaugurujemy więc 26 rok akademicki wzmocnieni siłami i pomysłami na rozwój uczelni tych, którym powierzyliśmy kierowanie naszą wspólnotą przez najbliższe 3 lata. Życzymy im - i sobie - aby zewnętrzne okoliczności sprzyjały umacnianiu uniwersytetu tak, aby przyszłość zależała wyłącznie od nas samych.

 

TABLEAU DZIEKAŃSKIE

Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska , prof. dr hab. SYLWIA ŁABUZEK - absolwentka Pol.ŚI., na UŚ od 1969 roku

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. dr hab. HENRYK MOROZ - absolwent WSP w Krakowie, na UŚ od 1979 roku

Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. TADEUSZ,MICZKA- absolwent UŚ

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. GENOWEFA GRABOWSKA - absolwentka U. Wr., na UŚ od 1971 roku

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. JERZY ZIOŁO - absolwent UAM, na UŚ od 1967 roku Dziekan Wydziału Radia i Telewizji prof. ANDRZEJ JURGA - absolwent Pol. War., na US od 1980 roku

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi prof. dr hab. JACEK JANIA - absolwent U. Wr., na UŚ od 1975 roku

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. JAN IWANEK - absolwent UŚ

Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego prof. dr hab. KATARZYNA OLBRYCHT - absolwentka UJ, na UŚ od 1975 roku

Dziekan Wydziału Techniki prof. dr hab. EUGENIUSZ ŁĄGIEWKA - absolwent WSP w Katowicach

 

PRODZIEKANI

WBiOŚ: ds. dydaktyki - prof. dr hab. Stanisław Wika; ds. studiów stacjonarnych i zaocznych - dr hab. Stanisław Cabała,

WNoZ: ds. nauki - prof. dr hab. Andrzej Różkowski; ds. dydaktyki (geologia) - dr Janusz Janeczek; ds. dydaktyki (geografia) - dr Jerzy Wach,

WF: ds. dydaktyki i studenckich - dr hab. Marek Piechota; ds. nauki i współpracy zagranicznej - prof. dr hab. Tadeusz Sławek,

WPiP: ds. nauki - prof. dr hab. Irena Heszen-Niejodek; ds. studiów dziennych - dr hab. Władysława Łuszczuk; ds. studiów zaocznych - doc. dr Kazimierz Czarnecki,

WMFiCh: kier. matematyka - dr hab. Józef Drewniak; kier. fizyka - dr hab. Krystian Roleder; kier. chemia - dr Stanisfaw Kucharski,

WNS: ds. nauki - prof. dr hab. Kazimiera Wódz; ds. dydaktyki - dr Zbigniew Kiereś; ds. studenckich - dr Krzysztof Czekaj,

WPiA: ds. studiów stacjonarnych - prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek; ds. studiów zaocznych - prof, dr hab. Ryszard M. Małajny; kier. stud. zaocznych - dr Teresa Kurowska,

WRiTV: ds. programowo-dydaktycznych - dr Krystyna Doktorowicz; ds. studenckich - mgr Ernest Wilde,

WT: ds. studenckich - prof. dr hab. Antoni Budniok; ds. dydaktycznych - dr Adam Józefów, dr Adam Dudek,

WP-A: ds. nauki - prof. dr hab. Robert Mrózek; ds. studenckich i nauczania - dr Halina Rusek; ds. studiów zaocznych - dr Jan Filip.

 

SENAT UŚ

REKTOR, PROREKTORZY, DZIEKANI:

Maksymilian Pazdan, Marek Zrałek, Andrzej Jankowski, Paweł Migula, Kazimierz Ślęczka, Jerzy Zioło, Genowefa Grabowska, Jan Iwanek, Sylwia Łabużek, Tadeusz Miczka, Henryk Moroz, Eugeniusz Łągiewka, Jacek Jania, Andrzej Jurga, Katarzyna Olbrycht;

PRZEDSTAWICIELE PROFESORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH:

Roman Ger, Aleksander Ratajczak - MFiCh; Stanisława Kalus, Kazimierz Marszał - WPiA; Czesław Głombik, Adam Hrebenda - WNS; Lesfaw Badura - WBiOŚr.; Wanda Bobrowska-Nowak - WPiP; Emil Tokarz, Edward Polański - WF; Henryk Morawiec - WT; Andrzej Różkowski - WNoZ; Wiesław Dudek - WRiTV; Zygmunt Lis - WP-A.

PRZEDSTAWICIELE INNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

Maciej Sablik - WMFiCh, Maria Taniewska-Peszko - WPiA, Zbigniew Oniszczuk - WNS, Bohdan Doleżych - WBiOŚr., Stanisław Adamek - WPiP, Andrzej Posmyk - WT, Krystyna Doktorowicz - WRiTV, Antoni Gwizdak - WP-A, Barbara Sowa - St.WF; Wydziały Filologiczny oraz Nauk o Ziemi nie dokonały jeszcze wyboru swych przedstawicieli.

PRZEDSTAWICIELE INNYCH PRACOWNIKÓW UCZELNI:

Jerzy Stasz, Elżbieta Dul-Zarychta.

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄ DU STUDENCKIEGO - po jednym z każdego wydziału, niestety jeszcze ich nie wybrano.

PRZEWODNICZĄCY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH:

"Solidarność" - prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek; ZNP - doc. dr Remigiusz Więckowski.

CZŁONEK RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - prof. dr hab. Irena Bajerowa (wybory nowego składu Rady - w październiku).

Dyrektor administracyjny dr Jan Jelonek; kwestor mgr Marek Kononienko; dyrektor Biblioteki Głównej mgr Wanda Dziadkiewicz.

Autorzy: Anna Dróżdż