Czerwcowy uroczysty senat

Jubileusz 25-lecia naszej uczelni, w obchody którego włączono niemal wszystkie przedwakacyjne ważniejsze wydarzenia na uniwersytecie, miał swój punkt kulminacyjny 8 czerwca, kiedy to na uroczystym posiedzeniu zebrał się Senat UŚ. Uczestniczyli w nim liczni goście - z prof. Januszem Ziółkowskim - ministrem stanu, szefem Kancelarii Prezydenta RP, wojewodami bielskim i katowickim Mirosławem Styczniem i Wojciechem Czechem oraz arcybiskupem, metropolitą katowickim Damianem Zimoniem.

Chwilą ciszy uczcili zebrani pamięć wszystkich zmarłych pracowników, absolwentów i studentów naszej uczelni.

Dzieje UŚ na tle wielowiekowej historii nauki i szkolnictwa wyższego na Górnym Śląsku przedstawił w bardzo interesującym, pełnym mało znanych szczegółów referacie dr hab. Antoni Barciak - przewodniczący senąckiej komisji ds, opracowania historii US. Bardzo osobisty charakter miało przemówienie jednego z nestorów naszej profesury - prof. Antoniego Agopszowicza, wspominającego swoją "przygodę" z UŚ, zwłaszcza w budowaniu akademickiego ośrodka studiów prawniczych.

Życzenia dla naszej wspólnoty - w imieniu Prezydenta RP - złożył prof. Janusz Ziółkowski; od Kościoła katowickiego abp. Damian Zimoń, a w imieniu samorządowych władz lokalnych - prezydent Katowic Jerzy Śmiałek.

Na zakończenie uroczystości rektor M. Pazdan wręczył przyrznane decyzją Senatu Złote Odznaki US wojewodom katowickiemu i bielskiemu, prezydentom trzech naszych miast uniwersyteckich Katowic, Sosnowca i Cieszyna a także lekarzowi, który niemal od samego początku uczelni opiekuje się naszym zdrowiem doktorowi Wacławowi Drząszczowi.

Autorzy: Redakcja