Nekrolog

DR JAN DUTKOWSKI (1929-1993)


  2 czerwca zmarł w Sosnowcu dr Jan Dutkowski były adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego od 1988 po ciężkiej chorobie na rencie inwalidzkiej.
  Dr Jan Dutkowski urodził się 13 listopada 1929 roku w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły średniej studiował filologię polską, w Uniwersytecie A. Mickiewicza. W tejże uczelni parę lat później rozpoczął swoją drogę naukową. W roku 1974 podjął pracę w Uniwersytecie Śląskim, współorganizując śląską bohemistykę.
  Był cenionym literaturoznawcą - slawistą. Specjalizował się w historii literatury czeskiej i słowackiej oraz w problematyce związków literacko-kulturowych zachodniej słowiańszczyzny. Z tego zakresu opublikował kilkadziesiąt rozpraw i artykułów oraz tłumaczeń z języka czeskiego. Przez szereg lat był sekretarzem naukowym redakcji "Slavii Occidentalis". Był również członkiem Komisji Filologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz członkiem Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Katowicach. W roku 1978 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
  Pamiętamy Go jako człowieka niezwykłej sumienności, rzetelności i prawości. Poświęcał wiele czasu i uwagi studentom, którzy pod Jego kierunkiem rozwijali swoje zainteresowania slawistyczne. Był przez wszystkich lubiany i szanowany, tak w kraju, jak i ośrodkach zagranicznych, gdzie przez kilka lat wykładał literaturę i język polski.

Przyjaciele i współpracownicy.
Autorzy: Redakcja