Nowe książki

W Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazały się:

P r a c e  n a u k o w e

LITERATUROZNAWSTWO. Studia bibliologiczne. T.VI: Kultura staropolska - regionalia śląskie szkice i komunikaty. Red. Zbigniew Żmigrodzki, Katowice 1993, indeks osobowy, rez., sum., zł 40 000,-

JĘZYKOZNAWSTWO. Z problemów współczesnego języka, polskiego. Red. Aleksander Wilkom Jacek Warchala, Katowice 1993, sum., rez., zł 35 000,-

KULTURA I SZTUKA. Zagadnienia pedagogiki muzycznej. Red. Helena Danel-Bobrzyk Katowice 1993, rez., sum., zł 30 000,-

SOCJOLOGIA. Społeczny świat i jego legitymizacje. Red. Wójciech Świątkiewicz, Katowice 1993, sum., rez., zł 35 000,-

PRAWO. Problemy Prawne Handlu Zagranicznego. T.17. Red. Maksymilian Pazdan, Katowice 1993, res., sum., zł 50 000,-

Problem Prawa Karnego. T.19. Red. Kazimierz Marszał, Katowice 1993, rez., Zsfg., zł 40 000,-

Rozważania o państwie i prawie Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Nowackiemu. Zespół Redakcyjny: Adam Lityński, Zygmunt Tobor, Leon Tyszkiewicz, Katowice 1993, zł 60 000,-

FIYKA I CHEMIA METALI. Archiwum nauki o materiałach 1993, t.14, nr 112: XIII Konferencja Metaloznawcza: Nowoczesne materiały i technologie. Katowice 1993 liter., zł 40 000,- (współwydawca: Polska Akademia Nauk - Komitet Nauki o Materiałach)

BIOLOGIA. Acta Biologica Silesiana. Vo1.23140: Physiological Aspects of Heavy Metals Toxicity, Katowice 1993, ref., rez., streszcz., zł 25 000,-

S k r y p t y

JĘZYKOZNAWSTWO. Anna J. Bluszcz, Jarosław Reska: Zwięzły kurs języka czeskiego. Część 1, Katowice 1993, zł 35 000,-

Poza Wydawnictwem UŚ ukazały się:

Dariusz Rott: Daniel Vetter i jego "Opisanie wyspy Islandyji". Studium z dziejów staropolskiego podróżopisarstwa, Katowice 1983, bibliogr., sum.

UWAGA - przypominamy!

Wszyscy pracownicy UŚ pragnący powiadomić czytelników "GO" o wydanych ostatnio swoich książkach poza Wydawnictwem US - mogą to uczynić dostarczając nam (redakcji) stosowną informację. Zachęcamy –zapraszamy !

Autorzy: Redakcja