Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Czerwiec 1995

Stanowisko profesora nadzwyczajnego US otrzymali:

Prof. dr hab. Boguslaw Fugiel - Wydzial Mat. - Fiz. - Chem.

Prof. dr hab. Aleksander Nawarecki - Wydzial Filologiczny

Prof. dr hab. Andrzej Gwozdz - Wydzial Filologiczny

Prof. dr hab. Krystyna Jarzabek - Wydzial Filologiczny

Prof. dr hab. Maria Smejda - Wydzial Nauk Spolecznych

Prof. Aleksander Lason - Wydzial Pedagogiczno- Artystyczny

Prof. Jerzy Wronski - Wydzial Pedagogiczno- Artystyczny

Prof. Krystyna Filipowska - Wydzial Pedagogiczno- Artystyczny

Stopien doktora habilitowanego uzyskal:

Dr hab. Bogdan Zeler - Wydzial Filologiczny

Stopnie doktora uzyskali:

Dr Ewa Tobiasz - Wydzial Filologiczny

Dr Anna Tytkowska - Wydzial Filologiczny

Dr Janusz Walorski - Wydzial Mat. - Fiz. - Chem.

Dr Anna Sitkowa - Wydzial Filologiczny

Dr Urszula Frysztacka-Szkrobka - Wydzial Filologiczny

Dr Barbara Mikolajczyk - Wydzial Prawa i Administracji