Nowe książki - Kwiecień 1995

W Wydawnictwie Uniwersytetu Slaskiego ukazaly sie:

P r a c e n a u k o w e

LITERATUROZNAWSTWO. Jacek Lyszczyna: Tworczosc poetycka Maurycego Goslawskiego. Katowice 1994, fot., sum., rez., 6,50 zl

JEZYKOZNAWSTWO. Wspolczesne tendencje rozwoju jezykow slowianskich. T. 1. Red. Michal Blicharski, Henryk Fontanski. Katowice 1994, rez., sum., 4,0 zl

NAUKI POLITYCZNE. Boguslawa Podsiadlo: Tendencje neutralistyczne w zachodnioniemieckiej mysli politycznej. Katowice 1994, sum., Zsfg., 4,50 zl

PEDAGOGIKA.. Edukacja aksjologiczna. Odpowiedzialnosc pedagoga. T. 2. red. Katarzyna Olbrycht. Katowice 1995, sum., rez., 3,50 zl

BIOLOGIA. Biologia w rehabilitacji srodowiska zdegradowanego. XXV-lecie Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska Uniwersytetu Slaskiego (19691994). Red. Leslaw Badura. Katowice 1994, tab., wykresy, 3,o zl

TECHNIKA.. Zygmunt Wrobel: Synteza pasywnych struktur kanonicznych w analogowych ukladach elektronicznych. Katowice 1994, rys., tab., bibliogr., sum., rez., 4,o zl

S k r y p t y

CHEMIA.. Ludomir Tokarzewski, Jerzy Borek, Waclaw Pietranek: Procesy jednostkowe w technologii chemicznej. Katowice 1994, rys., wzory, lit., skorowidz, 5,o zl.