Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Kwiecień 1995

Stanowisko profesora zwyczajnego otrzymal prof. dr hab. Czeslaw Glombik z Wydzialu Nauk Spolecznych.

Stanowisko profesora nadzwyczajnego US otrzymali:
Dr hab. Tadeusz Kruszewski z Wydzialu Nauk o Ziemi
Dr hab. Ewa Kosowska z Wydzialu Filologicznego

Stopien doktora habilitowanego uzyskal dr hab. Jerzy Swieca z Wydzialu Nauk Spolecznych

Stopien doktora uzyskala dr Iwona Rommel w Wydzialu Filologicznego (na UJ)