Uwaga studenci z Trzebini

Lektura ogloszen prasowych bywa interesujaca i pozyteczna; interesujaca - bo sygnalizuje roznorakie przemiany; pozyteczna - bo dostarcza informacji, ktore mozna zamienic - wprost - na pieniadze. Oto kolejny anons znaleziony na lamach "Gazety Wyborczej":

Zrzad Miasta i Gminy Trzebinia informuje, ze Rada Miasta Trzebini na Sesji Rady Miasta w dniu 27 stycznia 1995 roku podjela Uchwale w sprawie: zasad przyznawania stypendium fundowanego przez Gmine Trzebinia.

Na mocy tej Uchwaly ustala sie nastepujace zasady przyznawania stypendium:

1. Stypendium fundowane przez Gmine Trzebinia przeznaczone jest dla studentow ostatniego roku studiow wyzszych zamieszkalych na stale w Gminie Trzebinia.

2. Ubiegajacy sie o stypendium musi spelniac nastepujace warunki:

- posiadac srednia ocen za ostatni rok ksztalcenia nie nizsza niz 4,75;

- posiadac pozytywna opinie wladz uczelni, ktorej jest sluchaczem.

3. Podstawa pozyskania stypendium jest zawarcie umowy o swiadczeniu stypendialnym, gdzie strony dokonuja konkretyzacji warunkow, terminow, oraz zasad wyplacania stypendium.

Wysokosc swiadczenia stypendialnego winna byc okreslona na poziomie nie nizszym niz najnizsze wynagrodzenie w gospodarce narodowej, okreslone stosownym zarzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

4. Zarzad Miasta i Gminy Trzebinia powoluje komisje wyboru kandydata do stypendium, ktora to komisja przedstawia Zarzadowi kandydatow spelniajacych powyzsze kryteria wraz ze swoja opinia. Ostateczna decyzje podejmuje Zarzad Miasta i Gminy Trzebinia.

Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium fundowanego przez Gmine Trzebinia proszone sa o skladanie podan w tej sprawie w Urzedzie Miasta i Gminy Trzebinia, ul. Pilsudskiego 14.

Zarzad Miasta i Gminy

Ciekawe, czy Trzebinia znajdzie w innych miastach nasladowcow?