Nowe książki - Listopad 1994

W Wydawnictwie Uniwersytetu Slaskiego ukazaly sie:

Prace naukowe:

BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA. Jerzy Ratajewski: Wybrane problemy metodologiczne informologii nauki /informacji naukowej/. Katowice 1994, bibl., rez., sum., zl 35 000, -

EKONOMIA. Dylematy funkcjonowania i rozwoju polskiej gospodarki w latach dziewiecdziesiatych. Red. Mieczyslaw Syrek. Katowice 1994, sum., Zsfg., 35 000, -

POLITOLOGIA. Polska a przemiany wspolczesnej Europy. Z zagadnien miedzynarodowych. Red. Jan Przewlocki, Teresa Rduch. Katowice 1994, sum., rez., zl 30 000, -

PEDAGOGIKA. Wojciech Kojs: Pytania i polecenia w ksztalceniu systematycznym. Analiza operatorow. Katowice 1994, aneks, tab., sum., Zsfg., zl 40 000, -

GEOLOGIA. Paleozoik polnocno-wschodniego obrzeza Gornoslaskiego Zaglebia Weglowego. Przewodnik LXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Sosnowiec, 22-24 wrzesnia 1994. Katowice 1994, rys., tab., lit., zl 80 000, - /wespol z Panstwowym Instytutem Geologicznym/.