Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Listopad 1994

Tytul profesora otrzymali:

Prof. dr hab. Pawel Migula z Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska

Prof. dr hab. Ryszard Malajny z Wydzialu Prawa i Administracji

Stanowisko profesora nadzwyczajnego US - z dniem 1 X 1994 - otrzymali:

Prof. Jerzy Duda-Gracz z WRTV

Prof. dr hab. Andrzej Sladek z WMFCh

Prof. dr hab. Zofia Drzazga z WMFCh

Prof. dr hab. Krzysztof Wojcik z WMFCh P

Prof. dr hab. Mieczyslaw Kula z WMFCh

Prof. dr hab. Irena Marszakowa-Szajkiewicz z WFil.

Prof. dr hab. Edward Szymoszek z WPiA

Prof. dr hab. Idzi Panic na WNS

Prof. dr hab. Jan Tkocz na WNoZ

Stopnie doktora uzyskali:

Dr Monika Fabianska z WNoZ /na WMFCh/

Dr Jan Grzenia z WFil.