NOWE LABORATORIUM KOMPUTEROWE NA WT

1 lutego br. w Instytucie Problemow Techniki Wydzialu Techniki odbylo sie otwarcie nowego Laboratorium Zastosowan Informatyki w Technice. Podstawowym wyposazeniem laboratorium jest piec komputerow PC 386 DX/SX i jeden komputer PC 486 DX. Oznacza to, ze z pracowni moze korzystac grupa 12 studentow - przy szesciu dwuosobowych stanowiskach. Powstale laboratorium jest waznym uzupelnieniem istniejacych na Wydziale laboratoriow komputerowych dajacych podstawowe wyksztalcenie informatyczne. Do tej pory brakowalo laboratorium, w ktorym zajecia bylyby nakierowane na zastosowania informatyki, glownie na komputerowe wspomaganie projektowania, pomiary i sterowanie. Aktualnie nie jest jeszcze mozliwy pelny zaplanowany zakres ksztalcenia - wymaga to dodatkowych srodkow finansowych na zakup specjalistycznego oprogramowania.

Nawiazanie scislej wspolpracy miedzy Wydzialem Techniki a Rejonowym Urzedem Pracy w Sosnowcu /pisalismy juz o tym na lamach GU/, zaowocowalo szeregiem kursow dla bezrobotnych umozliwiajacych zdobycie przez nich nowych kwalifikacji. Wydzialowi zas prowadzone kursy pozwolily na wypracowanie pewnych srodkow finansowych, ktore umozliwily zakup sprzetu komputerowego dla potrzeb laboratorium. Pracownicy Instytutu uczestniczacy w kursach ograniczyli do minimum swoje honoraria, co pozwolilo przeznaczyc wieksze kwoty pieniezne na zakupy sprzetowe. I tak np. z ostatniego kursu pt. "Elementy automatyki i pomiary w technice" zakupiono dwa komputery PC 386 SX. Widzac potrzebe powiekszenia bazy dydaktycznej, kierownictwo trzech Zakladow: Metrologii, Tribologii i Fizyki Materialow Niemetalicznych wypozyczylo trzy komputery /sluzace badaniom wlasnym/ na potrzeby laboratorium.

Osobnym, godnym opisania jest sposob w jaki skompletowano umeblowanie laboratorium. Stare, wyeksploatowane biurka przeznaczone do kasacji w rektoracie US, zostaly przerobione i poddane renowacji. Srodki finansowe przeznaczone na ten cel - to ok. 2 miliony zl. Uzyskano w ten sposob szesc dwuosobowych biurek pod zainstalowany sprzet komputerowy. Takze stare szafy biurowe odnowiono i pomalowano na czarno. W ten sposob umeblowane laboratorium cieszy oko nie mniej niz nowe czarne wyposazenie niektorych rejonow rektoratu. Z ta roznica, ze laboratorium WT za jedyne 2 mln zlotych.

Dzialalnosc gospodarcza Instytutu bedzie kontynuowana. W najblizszym czasie zostana zorganizowane trzy kolejne kursy: "Zastosowania informatyki w technice", "Obsluga serwisowa drukarek, kserokopiarek i faksu", "Komputerowe wspomaganie projektowania". Instytut liczy na wypracowanie kwoty okolo 80 mln zl przeznaczonych na poszerzenie bazy sprzetowej i potrzebnego oprogramowania. Rowniez studenci beda zarabiac na rozwoj laboratoriow - studenckie Kolo Naukowe Elektrykow zamierza w zamian za dotacje sponsorow szkolic pracownikow w zakresie uzytkowania sprzetu komputerowego.

Goscmi uroczystosci otwarcia nowego laboratorium bylo m. in. kierownictwo Rejonowego Urzedu Pracy w Sosnowcu z kierowniczka p. mgr Henryka Nawrot i jej zastepca mgr Januszem Pajakiem, przedstawiciel Kuratorium Oswiaty i Wychowania wizytator mgr Zbigniew Zdzienicki a takze przedstawiciel Wojewodzkiego Osrodka Metodycznego w Katowicach.