Nowe książki - Marzec 1994

W Wydawnictwie Uniwersytetu Slaskiego ukazaly sie:

P r a c e   n a u k o w e

HISTORIA.

Franciszek Serafin: Stosunki polityczne, spoleczne i ruch narodowy w Pszczynskiem w latach 1918-1922. Katowice 1993, bibliogr., indeks, Zsfg., sum., zl 60 000, -

FILOZOFIA.

Jozef Banka: Absolut i absurd. Filozoficzne dociekania poczatkowosci i finalnosci swiata. Katowice 1993, Zsfg., sum., zl 50 000, -

PEDAGOGIKA.

Skutecznosc ksztalcenia nauczycieli klas poczatkowych. Red. Henryk Moroz. Katowice 1993, rys., tab., rez., sum., zl 35 000, -

LITERATUROZNAWSTWO.

Tadeusz Rachwal: Approaches of Infinity. The Sublime and the Social /Studies in Eighteenth-Century Writings/. Katowice 1993, streszcz., r‚s. , zl 40 000, -
Przeklad artystyczny. T. 5: Strategie translatorskie. Red. Piotr Fast. Katowice 1993, rez., sum., zl 47 000, -

JEZYKOZNAWSTWO.

"Neophilologica". T. 10. Red. Wieslaw Banys, Katowice 1993, streszcz., rez., zl 30 000, -

BIOLOGIA.

Bogdan Dolezych: Oddzialywanie kadmu na funkcje absorpcyjne, motoryczne i enzymatyczne przewodu pokarmowego szczura. Wyd. drugie poprawione i uzupelnione. Katowice 1994, rys., fot., bibliogr., rez., sum., zl 25 000, -

GEOGRAFIA. "Geographia. Studia et Dissertationes". T. 18. Red. Tadeusz Szczypek. Katowice 1993, rys., fot., rez., sum., zl 45 000, -

Tomasz Zielinski: Sandry Polski polnocno-wschodniej - osady i warunki sedymentacji. Katowice 1993, fot., rys., tab., bibliogr., rez., sum., zl 25 000, -

S k r y p t y

JEZYKOZNAWSTWO.

Ewa Miczka: Exercices de grammaire et de lexique   la base de 200 verbes francais. Cours de perfectionnement. Katowice 1993, bibliogr., indeks, zl 30 000, -

FIZYKA I CHEMIA METALI.

Zbigniew Bojarski, Halina Habla, Marian Surowiec: Materialy do nauki krystalografii. Wydanie drugie. Katowice 1993, rys., fot., zl 70 000, -

CHEMIA.

Franciszek Buhl, Krystyna Kania, Barbara Mikula: Obliczenia rachunkowe z chemii analitycznej. Wydanie drugie poszerzone. Katowice 1993, zl 45 000, -

Poza Wydawnictwem ukazalo sie: Piotr Greiner: Otto Stern /1888-1969/. Noblista z Zor, Katowice