NOWA RADA BIBLIOTECZNA

W polowie lutego ukonstytuowala sie nowa Rada Biblioteczna - statutowy organ opiniodawczy uczelni. Przewodniczacym rada wybrala prof. dr hab. Czeslawa Glombika. W jej sklad weszli: prof. Renarda Ocieczkowa - Wydzial Filologiczny; dr hab. Irena Socha - Wydzial Filologiczny; dr Jan Sladkowski - Wydzial Mat. - Fiz. - Chem. ; prof. Leszek Ogieglo - Wydzial Prawa i Administracji; prof. Krystyna Heska-Kwasniewicz - Wydzial Pedagogiki i Psychologii; prof. Henryk Kocoj - Wydzial Nauk Spolecznych; dr hab. Zygmunt Wokulski - Wydzial Techniki; dr Waclaw Wojciechowski - Wydzial Biologii i Ochrony Srodowiska; prof. Tadeusz Szczypek - Wydzial Nauk o Ziemi; mgr Elzbieta Pietrzyk - Biblioteka Polonistyczna; mgr Grazyna Wilk - Biblioteka Filologii Wschodnioslowianskiej; mgr Danuta Gburska - Biblioteka Wydzialu Prawa; mgr Lidia Czech - Biblioteka Glowna; mgr Irena Loguszowa - Biblioteka Wydzialu Nauk Spolecznych; dr Anna Radziszewska - Biblioteka Glowna; mgr Wanda Dziadkiewicz - Biblioteka Glowna. Nauczycieli akademickich do Rady deleguja - po jednym - wydzialy.