Śląska Nagroda Naukowa 2023

Podczas 7. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, odbywającego się od 9 do 11 grudnia 2023 roku, po raz kolejny wręczono Śląską Nagrodą Naukową, która honoruje osoby przyczyniające się do rozwoju nauki i prezentujące wybitne osiągnięcia artystyczne, a także promujące śląską naukę na arenie krajowej i międzynarodowej. Wśród nominowanych w ostatniej edycji konkursu znalazły się jak co roku osoby z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W tym numerze „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” przybliżamy ich sylwetki.

Prof. dr hab. Tadeusz Sławek, jeden z laureatów Śląskiej Nagrody Naukowej 2023 w kategorii pracownicy
Prof. dr hab. Tadeusz Sławek, jeden z laureatów Śląskiej Nagrody Naukowej 2023 w kategorii pracownicy

Uroczystość wręczenia Śląskiej Nagrody Naukowej
Uroczystość wręczenia Śląskiej Nagrody Naukowej

Wystąpienie rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka
Wystąpienie rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka

 

Jednym z laureatów Śląskiej Nagrody Naukowej 2023 w kategorii pracownicy został prof. dr hab. Tadeusz Sławek – literaturoznawca, poeta, tłumacz, eseista, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 1996–2002. Jego bogaty dorobek naukowy stanowi źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń teoretyków literatury i kultury. Jest autorem m.in. pracy o H.D. Thoreau Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata (Katowice 2009) oraz monografii NICowanie świata. Zdania z Szekspira (Katowice 2012). Tłumaczył z języka angielskiego m.in. poezję Williama Blake’a. W 2007 roku otrzymał uniwersytecką Nagrodę „Pro Scientia et Arte”. Został odznaczony także Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Prowadził wykłady gościnne w wielu na renomowanych uniwersytetach europejskich i amerykańskich. Od 1977 roku z kompozytorem i kontrabasistą Bogdanem Mizerskim tworzy unikalną formę literacko-muzyczną „Esej na głos i kontrabas”. Współpraca ta zaowocowała wydaniem kilku płyt z utworami. W tym numerze „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” zamieszczamy wywiad z prof. Tadeuszem Sławkiem, zachęcamy do jego przeczytania.

Do Śląskiej Nagrody Naukowej 2023 w kategorii pracownicy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostały nominowane także dr hab. Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ oraz dr hab. Anna Malinowska, prof. UŚ.

Pierwsza z nich jest biologiem związanym z Wydziałem Nauk Przyrodniczych UŚ. Naukowo zajmuje się badaniem odpowiedzi roślin na stres suszy na poziomie molekularnym. W ostatnim czasie jej badania koncentrowały się na genach jęczmienia, które odgrywają ważną rolę w reakcji roślin na stres – mutacje w tych genach mogą uczynić rośliny bardziej odpornymi na suszę. Prof. Agata Daszkowska- -Golec jest laureatką konkursu Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta STEM Impact Award 2023/2024, w ramach którego będzie realizować projekt naukowy w grupie prof. Gary’ego Muehlbauera na Uniwersytecie w Minnesocie (USA). W 2020 roku otrzymała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii naukowiec przyszłości za projekty Genomika translacyjna w identyfikacji mechanizmu działania signalosomu CBP20 w odpowiedzi Arabidopsis i jęczmienia na stres suszy oraz Zaawansowane narzędzia służące zintensyfikowanej i zrównoważonej uprawie jęczmienia w obliczu zmian klimatycznych. Pełni także funkcję prodziekana ds. promocji badań i umiędzynarodowienia Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ.

Prof. Anna Malinowska pracuje na Wydziale Humanistycznym UŚ, związana jest także z Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami UŚ. Była laureatką stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta – Senior Research Award 2018/2019. Specjalizuje się w badaniach z zakresu semiotyki miłości, cyfrowej humanistyki oraz robotyki krytycznej. Interesuje się m.in. wpływem technologii na ludzkie relacje emocjonalne, ewolucją norm kulturowo- społecznych i sztuką nowych mediów jako formą krytyki. Tematy, jakie podejmuje w swoich pracach, to m.in. kody uczuć w technosferze oraz wzory kulturowe w kontekście ludzi i inteligentnych maszyn. Jest autorką m.in. publikacji Love in Contemporary Technoculture, wydanej w 2021 roku przez Cambridge University Press. Napisała także wiersze do poetyckiego artbooka o złamanym sercu – Unhappy Ending. Poems for the Broken/Hearted.

W kategorii doktoranci do Śląskiej Nagrody Naukowej 2023 był nominowany mgr Jakub Wyczik, który ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji UŚ, a obecnie kształci się w Szkole Doktorskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prowadzi badania z zakresu prawa IT i związany jest ze Śląskim Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science. Doktorant postuluje konieczność wdrożenia prawnej ochrony dóbr wirtualnych oraz zmianę zasad ochrony utworów w prawie autorskim, a nawet całkowite zniesienie prawa autorskiego – według niego prawo powinno chronić wyniki ludzkiej pracy, niezależnie od tego, czy spełniają one subiektywne standardy oryginalności, piękna czy wartości.

Każdego roku do Śląskiej Nagrody Naukowej zgłaszanych jest wiele kandydatek i kandydatów z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nie inaczej było podczas ostatniej edycji konkursu. Wśród osób kandydujących do nagrody, które nie zostały nominowane, byli pracownicy: dr hab. Magdalena Habdas, prof. UŚ (Wydział Prawa i Administracji), dr inż. Przemysław Kudłacik (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych), prof. dr hab. Aleksander Lasoń (Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji), dr hab. Krzysztof Łęcki, prof. UŚ (Wydział Nauk Społecznych), dr hab. Agnieszka Nowak-Brzezińska (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych), prof. UŚ, dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ (Wydział Prawa i Administracji), prof. dr hab. Sebastian Pawlus (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych), dr hab. Andrzej Urbisz, prof. UŚ (Wydział Nauk Przyrodniczych), a także doktoranci: mgr Agnieszka Fortońska oraz mgr Krzysztof Małek.

Śląska Nagroda Naukowa przyznawana jest przez uczelnie organizujące Śląski Festiwal Nauki KATOWICE. Lista wszystkich laureatów oraz osób nominowanych w konkursie dostępna jest na stronie: slaskifestiwalnauki.pl.

Autorzy: Olimpia Orządała
Fotografie: Rafał Opalski