Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

HISTORIA. „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2023. T. 15 (19). Red. nacz. Jerzy Sperka, Bożena Czwojdrak

„Wieki Stare i Nowe” 2023. T. 18 (23). Red. nacz. Agata A. Kluczek

LITERATUROZNAWSTWO. Ralph Crane, tł. Marta Tomczok, Paweł Tomczok: Węgiel. Natura i kultura

Tadeusz Sławek: –U– (Seria: U-booki, ISSN 2956-9559)

„Review of International American Studies. Revue d’Études Américaines Internationales” 2023. Vol. 16, Fall— Winter 2/2023: LIFE MATTERS. The Human Condition in the Age of Pandemics. Eds. in Chief Paweł Jędrzejko, Nathaniel R. Racine, Eds. Present Issue: Gabriela Vargas-Cetina, Manpreet Kaur Kang

FILOLOGIA KLASYCZNA. Anna Kucz: Kobiety i milczenie w „Pervigilium Veneris”

JĘZYKOZNAWSTWO. Retos contemporáneos de la enseñanza de ELE en Europa: tendencias y perspectivas generales. Red. Cecylia Tatoj, Raúl Fernández Jódar, Rafael Sergio Balches Arenas (Seria: Nowa Edukacja, ISSN 2720-1112)

STUDIA O KULTURZE. Dorota Sieroń: Ślady wdzięczności – inspiracje dla edukacji kulturalnej utrwalone w literaturze dokumentu osobistego XX wieku (Seria: Nowa Edukacja, ISSN 2720-1112)

PEDAGOGIKA. Maciej Bernasiewicz: Wychować geniusza. Rodzice w biografiach wybitnych twórców kultury i nauki polskiej (Seria: Nowa Edukacja, ISSN 2720-1112)

Joanna Góźdź: Próby do badania gotowości szkolnej (PGS) – wersja eksperymentalna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

„Chowanna” 2022. T. 1 (58). Red. nacz. Irena Polewczyk, Marek Rembierz

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Forum Lingwistyczne” 2023. Nr 11 (2): Werbalne i pozawerbalne aspekty perswazji. Red. nacz. Magdalena Pastuch, red. numeru: Adam Warzecha, Jacek Warchala

STUDIA O KULTURZE. o. Jarosław Łuniewski: Inkunabuły w zbiorach paulinów polskich. Katalog i opracowanie

PRAWO. „Forum Polityki Kryminalnej” 2023. Vol. 2 (6). Red. nacz. Dominika Bek

Czasopisma online first

Nowe artykuły czasopism dostępne już na platformie czasopism naukowych UŚ: https://journals.us.edu.pl/

„Chowanna” 2022. T. 2 (59)

„International Journal of Research in E-learning” 2023. Vol. 9 (2)

„Postscriptum Polonistyczne” 2023. Nr 2 (32)

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2023. Nr 2

„Problemy Prawa Karnego” 2023. T. 7, nr 2

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2023. T. 33

„Romanica Silesiana” 2023. No 2 (24)

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2022. T. 35

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2023. Nr 2 (22) v „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2023. Nr 2 (12)