Kronika UŚ

50 Tygodni w Mieście Nauki

W Mieście Nauki odbyły się kolejne Tygodnie: Żywności, Sztucznej Inteligencji, Gór i Miłości.

Podczas Tygodnia Żywności uczestnicy rozmawiali o żywności, żywieniu, spożywaniu posiłków jako podstawowej potrzebie biologicznej, ale również kwestii wysokiej jakości życia. Dla szkół zostały zorganizowane rozmaite warsztaty: zero waste, w ramach których młodzież wysłuchała rad i ciekawostek związanych ze zrównoważonym podejściem do żywności oraz kreatywnymi i praktycznymi metodami minimalizowania marnotrawstwa żywności. Odbyły się również zajęcia kulinarne – poświęcone sztuce jedzenia, gotowaniu oraz kulturze przy stole. Dla najmłodszych uczestników (przedszkolaków i ich opiekunów) przygotowano warsztaty ogrodnicze – lekcje o warzywach, hodowaniu roślin i odpowiednim dobieraniu ziół do potraw.

Tydzień Sztucznej Inteligencji obfitował w wydarzenia, które pozwoliły zagłębić się w tę fascynującą dziedzinę. Podczas prelekcji, warsztatów i paneli dyskusyjnych można było poznać najnowsze osiągnięcia z tego obszaru nauki. Dla uczestników przygotowano warsztaty komputerowe omawiające zasady funkcjonowania ChatuGPT oraz wskazówki, w jaki sposób z niego korzystać, warsztaty przybliżające zasady działania sztucznej inteligencji w aplikacjach mobilnych, a także wpływ AI na gospodarkę, ekonomię oraz na rozwój społeczeństwa.

Miłośnicy gór i górskich wypraw również mogli znaleźć coś dla siebie. Szóstym tygodniem w Mieście Nauki był Tydzień Gór, który łączył w sobie elementy dziedzictwa kulturowego, pasję do sportu i zrównoważonego rozwoju osobowości. Organizatorzy położyli duży nacisk na sport i aktywności na świeżym powietrzu. Zaplanowano zajęcia wspinaczkowe, rajdy górskie oraz zajęcia zapewniające obcowanie z kulturą góralską. Wszystkie aktywności obejmowały nie tylko poprawę fizycznych umiejętności uczestników, ale także promowanie korzyści psychicznych i emocjonalnych płynących z kontaktu z górską przyrodą.

Przedmiotem dociekań Tygodnia Miłości były natomiast mechanizmy, konteksty, natura, technologie oraz przedstawienia emocji zwyczajowo kojarzone z relacjami między ludźmi, a przy tym nie zawsze postrzegane jako uniwersalne dla świata fizycznego. Przyjrzeliśmy się też projektowaniu miłości w obiektach użytkowych oraz jej niszczycielskiej sile w przestrzeni miasta. Zgłębiliśmy problem portali randkowych oraz kodów przewidujących powodzenie relacji miłosnej. A wszystko to podczas popularnonaukowych wykładów z różnych dyscyplin, spotkań ze specjalistami (m.in. z seksuologiem) oraz eksperymentów i pokazów artystyczno-badawczych.

Global Game Jam

Od 26 do 28 stycznia 2024 roku odbywało się największe na świecie wydarzenie związane z tworzeniem gier na żywo i społecznością samych twórców – Global Game Jam (GGJ). Wydarzenie to odbywa się raz w roku i trwa tylko przez weekend. Gromadzi dziesiątki tysięcy uczestników z całego świata, którzy wspólnie na żywo tworzą gry komputerowe i jednocześnie świetnie się przy tym bawią. Na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie Global Game Jam odbył się po raz ósmy. Jego celem była integracja studentów z Uniwersytetu Śląskiego i współpraca różnych środowisk. Przez weekend studenci połączyli się w zespoły, by tworzyć gry, a wszystko przebiegało w świetnej atmosferze zabawy, która mimo intensywnej pracy towarzyszyła uczestnikom podczas wydarzenia. GGJ rozpoczyna się od oglądania przez uczestników krótkiego przemówienia wideo z radami wiodących twórców gier oraz oficjalnego ogłoszenia tematu wydarzenia. Następnie uczestnicy na całym świecie mają za zadanie stworzyć gry oparte na tym samym temacie – gry muszą zostać terminowo ukończone. Na międzynarodowym wydarzeniu Uniwersytet Śląski reprezentowali studenci z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji pod przewodnictwem mgr. Marcina Goldyszewicza (z kierunku projektowanie gier), dr Justyny Stefańczyk, mgr. Roberta Lipki (Instytut Sztuk Plastycznych) i dr. hab. Krzysztofa Gawlasa, prof. UŚ (Instytut Sztuk Muzycznych) oraz dr. Grzegorza Machnika (Instytut Informatyki) z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ.

Global Game Jam jest międzynarodową organizacją non-profit, założoną w 2008 roku przez członków International Game Developers Association z siedzibą w Kalifornii w USA. To największe wydarzenie gamedevowe polega na tworzeniu gier przez społeczność na całym świecie w krótkim przedziale czasowym. W tysiącach miejsc na całym świecie powstaje na krótki moment największa społeczność „jammersów”, czyli wielbicieli Gobal Game Jam, którzy wspólnie realizują swoje pomysły i wyrażają je poprzez gry. Wydarzenie jest wspierane przez gigantów przemysłu cyfrowego.

Paweł Maślona laureatem Paszportów „Polityki” 2023

Absolwent i wykładowca Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został laureatem 31. edycji Paszportów „Polityki” w kategorii film. Nagrodę wręczono za zmysł ironii i odważne przełamywanie konwencji, gatunkową lekkość i wagę podjętej tematyki oraz ukazanie w filmie Kos Polski właściwie nieznanej z podręczników historii – ku przestrodze współczesnych. W ubiegłym roku film w reżyserii Pawła Maślony miał światową premierę podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film nagrodzony został wówczas Złotymi Lwami.

Paweł Maślona jest reżyserem i scenarzystą, absolwentem politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (obecnie: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ). Jego film Atak paniki uznawany jest za jeden z najbardziej spektakularnych debiutów ostatnich lat, natomiast za etiudę dyplomową Magma otrzymał kilkanaście nagród, w tym nagrodę im. Janusza „Kuby” Morgensterna „Perspektywa”.

Prof. Tomasz Pietrzykowski członkiem Zespołu Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczyna pracę nad krajową strategią umiędzynarodowienia. Do prac nad projektem, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaproszeni zostali reprezentanci organizacji i instytucji systemu szkolnictwa wyższego oraz nauki.

Członkiem Zespołu Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia został prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski – prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej Uniwersytetu Śląskiego. Akty powołania wręczone zostały 31 stycznia 2024 roku podczas pierwszego posiedzenia tego gremium. Spotkanie z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Andrzeja Szeptyckiego, prof. UW oraz dyrektora NAWA dr. Dawida Kosteckiego stanowiło okazję do przestawienia harmonogramu prac nad tworzeniem strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki. Działania te będą wspierać trzy podzespoły utworzone w ramach powołanej grupy eksperckiej. Ich działalność dotyczyć będzie mobilności studentów i internacjonalizacji kształcenia, mobilności naukowców, w tym doktorantów, oraz internacjonalizacji nauki, a także dyplomacji naukowej.

Prof. Mirosław Pawełczyk arbitrem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl

Dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ (dyrektor Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych oraz lider Zespołu Badawczego Publicznego Prawa Gospodarczego) po raz kolejny został wybrany na arbitra Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Obecna IX kadencja obejmuje lata 2024–2027.

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl rozpoczął działalność 17 listopada 1994 roku. Jego struktura oraz sposób funkcjonowania zostały oparte na modelu Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu z siedzibą w Lozannie. Trybunał ten jest najwyższą sportową instancją odwoławczą w Polsce, działającą na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku. Rozstrzyga spory wynikające z zaskarżenia ostatecznych decyzji dyscyplinarnych Polskich Związków Sportowych, działa również jako stały sąd polubowny na zasadach określonych w kodeksie postępowania cywilnego. W skład Trybunału wchodzi 24 arbitrów powoływanych przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego na okres 4-letniej kadencji.

Prof. Dariusz Rott międzynarodowym ekspertem rankingu QS Global Academic Survey

Prof. dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dołączył do międzynarodowego grona ekspertów szkolnictwa wyższego oceniających renomę uczelni w ramach dwóch kolejnych edycji dorocznego rankingu QS Global Academic Survey.

Ranking ten jest ważnym wskaźnikiem prestiżowego QS World University Rankings – drugiego spośród najbardziej rozpoznawalnych, obok Academic Ranking of World Universities (zwanego potocznie Listą Szanghajską), rankingu najlepszych uczelni na świecie na poziomie globalnym, regionalnym, przedmiotowym i programowym. Ranking publikowany jest od 2004 roku przez Quacquarelli Symonds (QS), wspólnie z „Times Higher Education”. W zestawieniu tym pozycja uczelni zależy w 40% od opinii grona ekspertów – wykładowców uczelni. Prof. Dariusz Rott został zgłoszony do bazy ekspertów przez Dział Strategii Uniwersytetu Masaryka w Brnie.