Stopnie i tytuły naukowe

Doktoraty

dr Magdalena Bednorz Wydział Humanistyczny
dr Paulina Charko-Klekot Wydział Humanistyczny
dr Paulina Czarnecka Wydział Humanistyczny
dr Anna Gawryś-Mazurkiewicz Wydział Humanistyczny
dr Sylwia Gierszal Wydział Humanistyczny
dr Romuald Jędruszczak Wydział Humanistyczny
dr Anna Ostróżka Wydział Nauk Przyrodniczych
dr Sylwia Skreczko Wydział Nauk Przyrodniczych
dr Joanna Śróbka Wydział Nauk Przyrodniczych
dr Alicja Hruzd-Matuszczyk Wydział Nauk Społecznych
dr Agnieszka Lewko Wydział Nauk Społecznych
dr Sebastian Mrózek Wydział Nauk Społecznych
dr Sylwia Ryszawy Wydział Nauk Społecznych
dr Magdalena Sitko-Dominik Wydział Nauk Społecznych
dr Łukasz Wielgosz Wydział Nauk Społecznych
dr Michał Pielka Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
dr Agnieszka Stróż Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
dr Paweł Świec Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
dr Maciej Marcinowski-Prażmowski Wydział Prawa i Administracji
dr Filip Nawrot Wydział Prawa i Administracji
dr Bartosz Konopka Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego
dr Iwona Cichy Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Habilitacje

dr hab. Iwona Dronia Wydział Humanistyczny
dr hab. Anna Maj Wydział Humanistyczny
dr hab. Katarzyna Szopa Wydział Humanistyczny
dr hab. Jan Paweł Matuszyński Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego
dr hab. Agnieszka Drobniak Wydział Nauk Przyrodniczych
dr hab. Bartłomiej Szypuła Wydział Nauk Przyrodniczych
dr hab. Jacek Krawczyk Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Profesury

Prof. dr hab. Krzysztof Bąk Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Prof. dr hab. Łukasz Pisarczyk Wydział Prawa i Administracji
Prof. dr hab. Wojciech Dobiński Wydział Nauk Przyrodniczych
Prof. dr hab. Ewa Łupikasza Wydział Nauk Przyrodniczych
Prof. dr hab. Dariusz Rolnik Wydział Humanistyczny