T4EU – uniwersytet europejski in statu nascendi

Trzy lata temu dowiedzieliśmy się, że Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z sześcioma innymi uczelniami będzie tworzyć prestiżowy uniwersytet europejski w ramach sojuszu Transform4Europe (T4EU). Był to początek intensywnej pracy, której efektem miały być m.in. wspólna oferta studiów, wzmocniona mobilność kadry i osób studiujących, nowe projekty badawcze, a także silna współpraca z regionami uczelni tworzących międzynarodowe konsorcjum. Dziś wiemy już, że projekt będzie kontynuowany przez kolejne cztery lata, a zakończenie jego pierwszej fazy stanowi doskonałą okazję do podsumowań.

Sojusz T4EU umożliwia nawiązanie współpracy, która pozwala realizować
wspólne inicjatywy
Sojusz T4EU umożliwia nawiązanie współpracy, która pozwala realizować wspólne inicjatywy

Wzmocnienie pozycji europejskich uczelni

Uniwersytety europejskie zaczęły powstawać w 2019 roku dzięki finansowemu wsparciu Komisji Europejskiej. Celem konkursu było wzmocnienie pozycji europejskich uczelni na arenie międzynarodowej poprzez intensywną wymianę akademicką oraz dzięki nowoczesnemu kształceniu i wykorzystaniu potencjału badawczego. Od samego początku, już na etapie rozmów z przedstawicielami innych uczelni, w prace nad projektem uniwersytetu europejskiego T4EU zaangażowali się prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej UŚ, oraz dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ, politolożka i pełnomocniczka dziekana ds. współpracy międzynarodowej na Wydziale Nauk Społecznych. Liderka projektu T4EU ze strony naszej uczelni w jednym z wywiadów podkreślała wtedy, że powinniśmy postrzegać tę współpracę nie tylko jako szansę, lecz również jako przygodę. Jednym z kluczowych zadań było projektowanie wspólnej edukacji mającej kształcić przyszłych przedsiębiorców wiedzy, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca z ludźmi z innych uczelni. A to oznaczało wiele spotkań, rozmów i podróży, którym towarzyszyła niejedna przygoda. Ludzie rzeczywiście się polubili, dzięki czemu współpraca, choć wymagająca wielu kompromisów, była z pewnością przyjemniejsza.

Sojusz T4EU oznaczał przede wszystkim nowe możliwości dla osób studiujących, które mogły uczestniczyć w kursach i zajęciach na różnych uczelniach oraz poznawać nowych ludzi podczas wyjątkowych wydarzeń. W ciągu trzech lat zorganizowane zostały zimowe i letnie kursy przygotowane przez wszystkie uczelnie sojuszu, odbyły się także cztery edycje semestralnej oferty kursów na poziomie licencjackim. Udostępnione zostały trzy kursy specjalistyczne dla szerszego grona odbiorców w ramach Course offer for lifelong learners.

Spotkania na żywo i online

Jedną z najbardziej emocjonujących inicjatyw były spotkania podczas tygodni mobilności T4EU Week, na żywo, w różnych częściach Europy. W ciągu jednego tygodnia członkowie społeczności akademickiej wszystkich uczelni sojuszu mogli się lepiej poznać podczas warsztatów, koncertów, zajęć czy wycieczek. Pilotażowa edycja odbyła się w maju 2022 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, rok później gospodarzami T4EU Week były wszystkie uczelnie sojuszu.

Możliwość poznania ludzi i regionów dawał również Festiwal Kultury Europejskiej, zorganizowany po raz pierwszy w 2022 roku w Kownie, a następnie, rok później, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. To wtedy podczas uroczystego koncertu zorganizowanego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbyło się premierowe wykonanie hymnu T4EU. Muzykę skomponował dr Adrian Robak, prof. UŚ, natomiast autorką wiersza Spiritus movens była dr Joanna Soćko, także z UŚ.

Naukowcy i przedstawiciele sfery biznesu spotykali się w ramach Open Dual Lectures – wykładów dla szerokiego grona odbiorców, poświęconych najważniejszym i najciekawszym wyzwaniom cywilizacyjnym Europy. Zorganizowane zostały dwie Szkoły Przedsiębiorczości (Entrepreneurial School) dla osób studiujących na uczelniach T4EU oraz trzy konferencje naukowe dla doktorantów i doktorantek. Wykładowcy akademiccy mogli prowadzić zajęcia w innych uczelniach sojuszu w ramach inicjatywy Chair Exchange, a kadra administracyjna poszerzała swoje kompetencje dzięki webinarom z cyklu Professional Development Training. Ciekawe pomysły rodziły się w ramach inicjatywy Stakeholder Challenge. Przedsiębiorcy rzucali wyzwanie, a międzynarodowe zespoły studentek i studentów wspólnie wypracowywały rozwiązanie.

Dwukrotnie odbyły się międzynarodowe konferencje z cyklu Innovative Teaching Conference Inno-Methods, które służyły prezentacji innowacyjnych metod nauczania. W ramach wydarzenia rozstrzygnięte zostały także dwa konkursy dla nauczycieli akademickich stosujących najciekawsze pomysły w praktyce. W gronie laureatów Innovative Teaching Award dwukrotnie znalazły się przedstawicielki Wydziału Nauk Społecznych UŚ. W pierwszej edycji doceniona została dr Monika Frania, prof. UŚ, w drugiej – dr Magdalena Christ.

Po raz pierwszy w tym roku zorganizowany został Science Slam, czyli wyjątkowa forma komunikacji naukowej na żywo, której celem jest przedstawienie swoich zainteresowań naukowych w przystępny i atrakcyjny sposób, a o zwycięstwie decyduje publiczność słuchająca wystąpienia. Jedną z pięciu uczestniczek była dr Ewa Wylężek z Wydziału Humanistycznego UŚ, która zajęła 2. miejsce.

T4ERI, Active Class oraz projekty NAWA

Sojusz T4EU umożliwiał nawiązanie współpracy, która pozwalała realizować inne wspólne inicjatywy. Jedną z nich był projekt „Active Class – Activating Students in Online Classes”. W jego realizację zaangażowały się trzy uczelnie partnerskie, a celem była aktywizacja osób studiujących biorących udział w zajęciach online. Liderem przedsięwzięcia był Uniwersytet Śląski, a funkcję koordynatorki ze strony naszej uczelni pełniła dr Renata Jankowska, prof. UŚ.

Nasza uczelnia pełniła także funkcję lidera w trzech innych projektach dofinansowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. NAWA Partnerstwo Strategiczne – Stronger Together to współpraca trzech uczelni, polskiej, litewskiej i włoskiej, dzięki której będą m.in. prowadzone wspólne badania w obszarze nauk o polityce i administracji oraz nauk przyrodniczych. Projekt NAWA Welcome to Poland – First Step to Silesia pozwolił na wymianę doświadczeń między pracownikami administracyjnymi uczelni zajmującymi się obsługą studentów cudzoziemców. Wreszcie realizowany od 2023 roku projekt NAWA – Wsparcie dla Ukrainy – All for One ma na celu wsparcie działań na rzecz wspólnoty akademickiej Państwowego Uniwersytetu w Mariupolu. W projektach NAWA rolę kierowniczki pełniła dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ.

Uniwersytet europejski T4EU sprzyjał także nawiązywaniu współpracy badawczej. Jedna z inicjatyw realizowanych przez wszystkie uczelnie sojuszu to projekt „Transform 4 European Research and Innovation” (T4ERI), w ramach którego tworzony był europejski ekosystem badań i innowacji. Projekt ten uzyskał prawie 2 mln euro dofinansowania w ramach konkursu Horyzont 2020 SwafS (Science with and for Society). Funkcję koordynatora ze strony UŚ pełnił dr hab. Damian Guzek, prof. UŚ.

T4EU – prezydencja Uniwersytetu Śląskiego

Podsumowania najważniejszych działań podejmowanych w ramach międzynarodowej współpracy miały miejsce podczas Strategic Assemblies w Uniwersytecie Kraju Saary w Niemczech. Dwukrotnie organizowane spotkania były także okazją do rozmów o tym, co nas czeka w kolejnej odsłonie projektu. Kontynuacja prac sojuszu wiąże się m.in. z wprowadzeniem prezydencji jako elementu uzupełniającego system zarządzania projektem. Pierwszą uczelnią, która przyjęła tę funkcję, jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Prezydencja będzie sprawowana pod przewodnictwem rektora UŚ prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka.

T4EU w pigułce

Sojusz Transform4Europe na początku tworzyło siedem uczelni: Uniwersytet Kraju Saary (Niemcy, lider konsorcjum), Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska), Uniwersytet w Alicante (Hiszpania), Estońska Akademia Sztuk Pięknych w Tallinnie (Estonia), Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy (Bułgaria), Uniwersytet w Trieście (Włochy) oraz Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa). W maju 2022 roku ogłoszona została informacja o rozszerzeniu sojuszu o trzy nowe uczelnie partnerskie: Universidade Católica Portuguesa (Portugalia), Uniwersytet Primorska (Słowenia) i Uniwersytet im. Jeana Monneta (Francja). Państwowy Uniwersytet w Mariupolu został partnerem stowarzyszonym konsorcjum.

W latach 2020–2023 ponad 400 osób reprezentujących różne społeczności akademickie T4EU odwiedziło Uniwersytet Śląski w Katowicach. Z naszej uczelni do krajów partnerskich pojechało w tym czasie ponad 200 osób, które brały udział w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych w ramach prac konsorcjum. Realizacja wszystkich inicjatyw nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie kadry i osób studiujących ze wszystkich uczelni sojuszu. Uniwersytet T4EU zarządzany jest przez Komitet sterujący oraz członków i członkinie Zarządu we współpracy z Radą Studencką T4EU. W ramach konsorcjum powstało także pięć wspólnych wirtualnych biur zajmujących się m.in. mobilnością osób studiujących i kadry akademickiej, rozwojem pracowników i pracowniczek oraz komunikacją. Nowością od 2023 roku będzie funkcja sekretarza generalnego koordynującego prace konsorcjum i reprezentującego sojusz w kontakcie z instytucjami Unii Europejskiej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem zarówno w znanych, jak i nowych inicjatywach uniwersytetu europejskiego T4EU zachęcamy do odwiedzania strony www.transform4europe.eu oraz polubienia fanpejdży sojuszu na Instagramie i Facebooku.

Autorzy: Małgorzata Kłoskowicz
Fotografie: Lukas Wilms