Nekrologi


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr hab. Barbary Szotek


Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002–2008,
pełnomocnik rektora ds. rekrutacji na studia w latach 2006–2008,
pełnomocnik rektora ds. rekrutacji kandydatów na studia
na Uniwersytecie Śląskim w latach 2009–2012.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniona nauczycielka akademicka,
oddana ludziom i sprawom uczelni,
ciesząca się szacunkiem środowiska.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Uczniom Zmarłej

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

śp.
dr. inż. Bogusława Kopcia


emerytowanego pracownika byłego Wydziału Informatyki
i Nauki o Materiałach,
nauczyciela wielu pokoleń,
osoby służącej dobrą radą i pomocą.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłego

łącząc się w bólu i cierpieniu,
wyrazy współczucia i żalu składają

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr. Jerzego Siechowskiego


emerytowanego nauczyciela akademickiego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
byłego pracownika Instytutu Chemii,
dziekana Wydziału Techniki,
znakomitego uczonego,
osoby służącej dobrą radą i pomocą.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

śp.
dr. Stanislava Martinata, prof. UŚ


pracownika Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.
W naszej pamięci pozostanie jako ceniony nauczyciel akademicki,
cieszący się autorytetem i szacunkiem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach