Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Marek Pawlicki: „Enactments of Life”: The Short Stories of Nadine Gordimer

Jacek Mydla: Narrating the Ghost: Readings in the Gothic and M.R. James

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃ- SKICH. Dorota Gołek-Sepetliewa: Pamięć kulturowa a symptomy traumy. Idea ojczyzny w liryce bułgarskiej po 1989 roku

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. „Postscriptum Polonistyczne” 2023. Nr 1 (31): Edukacja humanistyczna w czasach antropocenu / Liberal Arts Education in the Anthropocene. Red. nacz. Romuald Cudak, red. numeru: Agnieszka Tambor, Magdalena Ochwat

PRAWO. „Problemy Prawa Karnego” 2022. T.6, nr 2. Red. nacz. Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek

Podręczniki i skrypty

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 16: Władysław Stanisław Reymont: „Chłopi”. Cz. 1: „Jesień”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla średnio zaawansowanych (poziom B1 / B2). Adapt. i oprac. Magdalena Nowak-Kaczmarek, Paulina Stasiak (Seria: Czytaj po polsku, ISSN 2720-5800)

Czytaj po polsku. T. 17: Maria Konopnicka: „Mendel Gdański”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących (poziom A2 / B1). Adapt. i oprac. Magdalena Nowak-Kaczmarek, Paulina Stasiak (Seria: Czytaj po polsku, ISSN 2720-5800)

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2022. T.22, nr 2. Red. nacz. Maciej Kurcz, red. numeru: Maciej Kurcz, Magdalena Szalbot

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃ- SKICH. „Iudaica Russica” 2022. Nr 2 (9). Red. nacz. Mirosława Michalska-Suchanek

SZTUKI FILMOWE I TEATRALNE. Patryk Oczko: Nie tylko dla dzieci. Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku- Białej 1947–2021

Podręczniki i skrypty

POPULARNONAUKOWE. Joanna Foryś, Jerzy Jarosz, Łukasz Chajec, il. Lesław Budzelewski: Mieszkańcy Doliny Szczęśliwości (kolorowanka edukacyjna dla dzieci)

Czasopisma online first

Nowe artykuły czasopism dostępne już na platformie czasopism naukowych UŚ: https://journals.us.edu.pl/

„Chowanna” 2022. T. 1 (58)

„Chowanna” 2022. T. 2 (59)

„Forum Polityki Kryminalnej” 2023. Vol. 1 (5)

„Forum Polityki Kryminalnej” 2023. Vol. 2 (6)

„Iudaica Russica” 2023. Nr 1 (10)

„Problemy Prawa Karnego” 2023. T. 7, nr 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2023. T. 33

„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2023. T. 13

„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2024. T. 14

„Romanica Silesiana” 2023. No 1 (23) „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2023. T. 33

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2023. Nr 1 (21)

„Wieki Stare i Nowe” 2023. T. 18 (23)

„Wortfolge. Szyk słów” 2023. Nr 7

„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” 2023. T. 32