Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

HISTORIA. Dorota Malczewska-Pawelec: „Miasto-ogród” Żarki. Historia

Aleksandra Skrzypietz, Stanisław Jujeczka: Maria Klementyna Sobieska, królowa i Służebnica Boża

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Aleksandra Musiał: One Ride: Larry Burrows and the Contexts of the Vietnam War Photography

PRAWO. „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2022. Nr 2. Red. nacz. Grzegorz Dobrowolski

PEDAGOGIKA. Nauczyciele – nauczycielom. Przestrzenie edukacji. Red. Marta Mamet-Michalkiewicz (Seria: Nowa Edukacja, ISSN 2720‑1112)

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Teresa Banaś-Korniak: Ludyczność w literaturze polskiej epok dawnych – metoda, teoria, interpretacje

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Agnieszka Piela: Chwycić języka, czyli z sekretów polszczyzny (z wizytą na antenie Polskiego Radia Katowice)

Czasopisma online first

Pierwsze artykuły czasopism dostępne już na platformie czasopism naukowych UŚ: https://journals.us.edu.pl

Paidia i Literatura” 2022. Nr 4

„Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość” 2022. Nr 1 (5)

„Wieki Stare i Nowe” 2022. T. 17 (22)

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2022. T. 32

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2022. Nr 2 (20)

„Forum Polityki Kryminalnej” 2022. Vol. 1 (3)

„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” 2022. T. 31

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2022. T. 30

„Loci Communes. International Journal of Studies on Spaces in Arts and Humanities, Anthropology and Architecture” 2022. Vol. 1 (2