Kronika UŚ

Kongres Oświaty Katowice 2022

18 października 2022 roku na Wydziale Humanistycznym UŚ odbywał się Kongres Oświaty Katowice 2022, zorganizowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Miasto Katowice. Wydarzenie poświęcone było rozmowie i wymianie poglądów nauczycieli, pedagogów, psychologów, dyrektorów placówek szkolnych oraz szerokiego grona odbiorców zainteresowanych edukacją. Tematem tegorocznego spotkania było wspieranie młodych osób w budowaniu mądrej i szanującej się społeczności oraz włączaniu w ten proces wszystkich osób, które tworzą szkolną wspólnotę. Harmonogram spotkania zawierał trzy bloki tematyczne: „Dla siebie”, „Dla uczennic i uczniów” oraz „Dla społeczności szkolnej”.

Donna Strickland – gościem Uniwersytetu Śląskiego

Od 24 do 27 października 2022 roku Uniwersytet Śląski odwiedziła prof. Donna Strickland, laureatka Nagrody Nobla. Fizyczka poprowadziła gościnne wykłady i spotkała się ze wspólnotą akademicką oraz mieszkańcami regionu. Współodkrywczyni metody generowania impulsów laserowych o dużej intensywności mówiła o swojej pracy badawczej, a także o roli kobiet w nauce.

Nagroda dla dr Weroniki Dragan

„Kształtowanie układów urbanistycznych i przestrzennych dawnych granicznych ośrodków kolejowych Polski” to monografia dr Weroniki Dragan z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, która po raz kolejny została nagrodzona, tym razem drugą nagrodą 30. Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej w kategorii monografie oraz inne opracowania krajoznawcze. Wyróżnienie zostało wręczone 28 października podczas gali finałowej w Uniwersyteckim Centrum Kultury Uniwersytetu w Białymstoku. Nagroda jest przyznawana za wartość naukową i edytorską dzieła. W prace nad książką zaangażowany był zespół z Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w składzie: Anna Piwowarczyk (redaktor), Małgorzata Pleśniar (redaktor techniczny), Tomasz Tomczuk (projektant okładki), Marzena Marczyk (korektor), Edward Wilk (łamanie) i Przemysław Pieniążek (redaktor inicjujący).

Nagroda za najlepszą monografię związaną z nowymi technologiami

Zespół naukowy pod kierunkiem dyrektora Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science dr. hab. Dariusza Szostka, prof. UŚ otrzymał nagrodę za najlepszą monografię w 2021 roku związaną z nowymi technologiami. Książka pt. Legal tech. Czyli jak bezpiecznie korzystać z narzędzi informatycznych w organizacji, w tym w kancelarii oraz dziale prawnym została doceniona w konkursie 8. Forum Prawa Mediów Elektronicznych. Wyróżniona publikacja to całościowe omówienie problematyki połączenia prawa nowych technologii z pracą prawnika. Poruszane problemy prawne przeplatają się z zagadnieniami technicznymi, które wpływają na rozumienie prawa. Książka składa się z trzech części: teoretyczno-prawnej, praktycznego komentarza oraz rysu futurologicznego.

Najlepsi z najlepszych! 4.0 – sukces studentek i studentów UŚ

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Najlepsi z najlepszych! 4.0” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Studentki i studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przygotowali cztery wnioski. Trzy z nich otrzymały dofinansowanie: „Zbadanie zdolności do życia mikroorganizmów ze środowisk płonących hałd pogórniczych w warunkach poliekstremalnych z wykorzystaniem komory beztlenowej własnego projektu” – Agnieszka Bylina pod opieką merytoryczną dr. Piotra Siupki i prof. dr. hab. Leszka Marynowskiego; „Projekt nowoczesnego środowiska Jana Krzysztofa Kluka na podstawie podręcznika gospodarczego jego autorstwa” – Konrad Kopel pod opieką merytoryczną dr. Adama Pisarka; „Kształtowanie się koncepcji myślenia magicznego we wczesnych tekstach Eugeniusza Frankowskiego” – Anna Leśniewska pod opieką merytoryczną dr. hab. Marka Pacukiewicza, prof. UŚ i dr Kamili Gęsikowskiej. Celem projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0” jest wspieranie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej.

Times Higher Education World University Rankings by Subject

W najnowszej edycji prestiżowego rankingu Times Higher Education World University Rankings by Subject Uniwersytet Śląski w Katowicach został zakwalifikowany do największej dotąd liczby 6 spośród 9 kategorii, do których aplikował. Pod względem liczby kategorii UŚ uplasował się na 1. pozycji wśród uczelni z województwa śląskiego, natomiast spośród wszystkich polskich uczelni zajął 3. miejsce. Naszą uczelnię wyprzedziły jedynie dwie szkoły wyższe – Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Po raz pierwszy, odkąd bierze udział w tym zestawieniu, UŚ zakwalifikował się do kategorii Engineering. Pozostałe kategorie, w jakich nasza uczelnia została odnotowana, to: Arts and Humanities, Education, Life Sciences, Physical Sciences oraz Social Sciences.

Ranking THE WUR by Subject to największe i najbardziej zróżnicowane zestawienie podmiotów szkolnictwa wyższego. Obejmuje blisko 1800 uniwersytetów w 104 krajach i regionach. Poprzez 13 starannie skalibrowanych wskaźników wydajności ranking ocenia efektywność instytucji w czterech obszarach: nauczanie, badania, transfer wiedzy oraz perspektywy międzynarodowe.

Badaczki z UŚ laureatkami konkursu MINIATURA 6

Narodowe Centrum Nauki opublikowało ostatnią listę rankingową konkursu MINIATURA 6. Celem jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach Narodowego Centrum Nauki lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Grant można było otrzymać na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

Do finansowania zostały zakwalifikowane cztery działania naukowe osób z Uniwersytetu Śląskiego: dr Paulina Trybek z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych – staż naukowy: „Badanie własności sygnałów przewodnictwa w kanałach BK metodą Empirycznej Analizy Modów”, dr hab. Marta Tomczok, prof. UŚ z Wydziału Humanistycznego – badania wstępne/ pilotażowe: „Wystawy i fabulacje spekulatywne na temat przeszłości i przyszłości węgla wobec kultury dekarbonizacji: zebranie wywiadów z artystami oraz kuratorami”, dr Michalina Ilska z Wydziału Nauk Społecznych – badania wstępne/pilotażowe: „Rola filmu informacyjnego w redukowaniu lęku przed cięciem cesarskim u kobiet w okresie okołoporodowym” oraz dr Anna Kołodziej-Zaleska z Wydziału Nauk Społecznych – badania wstępne/ pilotażowe: „Zaburzenia snu w ciąży: wpływ na zdrowie psychiczne matki i niemowlęcia”.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich na UŚ

Od 3 do 5 listopada na Wydziale Humanistycznym UŚ w Katowicach odbywało się posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Wydarzenie w 2022 roku zorganizował Uniwersytet Śląski. Celem obrad było zacieśnienie współpracy między uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości. Tematem spotkań przedstawicieli polskich uczelni były m.in. podsumowanie ewaluacji jednostek badawczych oraz sytuacja finansowa uczelni. Z ramienia Uniwersytetu Śląskiego w obradach uczestniczył rektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek, który pełni funkcję wiceprzewodniczącego KRUP.

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia

Od 16 do 18 listopada w Katowicach odbywał się Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia. To nowa inicjatywa uczelni wchodzących w skład Konsorcjum Akademickiego Katowice Miasto Nauki poświęcona problematyce jakości kształcenia. Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych projektów, a także sprzyjanie pracy zespołowej nad ciągłym udoskonalaniem systemów zapewniania jakości kształcenia.

UŚ w Koalicji na rzecz doskonalenia systemów oceny nauki

Uniwersytet Śląski w Katowicach przystąpił do europejskiej Koalicji na rzecz doskonalenia systemów oceny nauki (ang. Coalition for Advancing Research Assessment – CoARA), powołanej w celu zmiany systemu ewaluacji badań naukowych.

CoARA inicjuje międzynarodową platformę dialogu, którego głównym celem jest poszukiwanie racjonalnych sposobów oceny doskonałości naukowej i dorobku naukowego. Przystąpienie Uniwersytetu Śląskiego do koalicji jest kolejnym krokiem w kierunku zdefiniowania wkładu naukowców, z uwzględnieniem otwartej nauki, różnorodności dyscyplin, oceny wpływu badań na społeczeństwo oraz uznania wszelkich realizowanych ról.