Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 

NOWE KSIĄŻKI
prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO. Aleksandra Niewiara: My i Inni – ewolucja wyobrażeń. Polski dyskurs prasowy w świetle imagologii i pamięci zbiorowej.

Justyna Tymieniecka-Suchanek: Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych

„Fabrica Litterarum Polono-Italica” 2019, nr 1 (1): Alberti nieznana. Red. Janina Janas, Mariusz Jochemczyk, Miłosz Piotrowiak, Karolina Pospiszil

„Iudaica Russica” 2020, nr 1 (4). Red. Mirosława Michalska-Suchanek

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. „Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2020. Vol. 6 (1). Eds. Danuta Gabryś-Barker, Adam Wojtaszek

PSYCHOLOGIA. Filmowe spotkania z psychologią. Red. Justyna Lipka, Michał Brol, Agnieszka Skorupa

SZTUKA I DYDAKTYKA. Rzeźba barokowa na Dolnym Śląsku w drugiej połowie XVII wieku. Red. Artur Kolbiarz

ZAPOWIEDZI
prace naukowe

SZTUKA I DYDAKTYKA. Karolina Tomczak: Powojenna twórczość pomnikowa Xawerego Dunikowskiego 1945–1964

Lech Kołodziejczyk: Pamięć czasu – malarstwo w czasach bankructwa duchowego

SOCJOLOGIA: Kultury i krajobrazy pamięci. Red. Marek Dziewierski, Bożena Pactwa

PSYCHOLOGIA. Lidia Baran: Nieuczciwość akademicka wśród studentów. Psychologiczne wyznaczniki, przewidywanie i przeciwdziałanie

PEDAGOGIKA. „Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie”. T. 4. Red. Anna Wojtas-Rduch

NAUKI O KULTURZE I RELIGII. Katarzyna Marcol: Toutowie. Język i pamięć w ustanawianiu wspólnoty Wiślan w Banacie

LITERATUROZNAWSTWO. O szczęściu. Konteksty radosne. Red. Anna Szawerna-Dyrszka, Ireneusz Gielata

Sarmackie theatrum. T. 8: W poszukiwaniu nowości. Red. Maria Barłowska, Marzena Walińska

JĘZYKOZNAWSTWO. Partnerstwo w komunikacji. Red. Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc

Kamila Kuros-Kowalska: Metody stymulowania rozwoju słownictwa w języku polskim u dzieci dwujęzycznych na emigracji

Magdalena Pastuch: Polskie wyrażenia o funkcji dopowiedzeniowej – historia i współczesność

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Jednostki języka w systemie i w tekście 3. Red. Andrzej Charciarek, Anna Zych, Ewa Kapela