Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
doc. dr Adama W. Jarosza


profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego,
emerytowanego pracownika Wydziału Filologicznego,
byłego wicedyrektora Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
wieloletniego kierownika Zakładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
a następnie Zakładu Nauk Pomocniczych Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej, historyka literatury staropolskiej, biografisty, bibliografa i edytora,
organizatora bibliotekoznawstwa uniwersyteckiego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.

W naszej pamięci pozostanie jako wybitny uczony i ceniony nauczyciel akademicki,
oddany ludziom i sprawom uczelni, cieszący się szacunkiem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Ze smutkiem informujemy, że zmarł

śp.
doc. dr Adam W. Jarosz


profesor honorowy Uniwersytetu Śląskiego,

historyk literatury staropolskiej, biografista, bibliograf i edytor,
długoletni nauczyciel akademicki (UJ, WSP w Katowicach, UŚ),
organizator bibliotekoznawstwa uniwersyteckiego
na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (w latach 1973–1991),
redaktor Materiałów do księgi życiorysów ludzi kultury literackiej Zagłębia Dąbrowskiego.

Kierownik Zakładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Śląskiego (od 1974 roku), a później Zakładu Nauk Pomocniczych
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (od 1990 roku).

Wicedyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (od 1991 roku).

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu
składają

Dziekan i Kolegium Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego
wraz ze społecznością pracowników i studentów.