Uniwersytet Śląski rozwija współpracę z uczelniami chińskimi

Chiny nie tylko dla filologów

Chińska Republika Ludowa rozwija się w niebywale szybkim tempie i zyskuje pozycję światowego mocarstwa. Kraj Środka budzi coraz większe zainteresowanie na świecie, w tym również w Polsce – w języku chińskim mówi coraz więcej osób, a jego sprawami zajmuje się wielu specjalistów – teraz także i studentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy w styczniu 2018 roku założyli Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury i Prawa Chińskiego.

Założyciele Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury i Prawa
Chińskiego – Jakub Zwierzchowski i Paweł Wowra oraz studentka
polonistyki na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych Gu Xingyu
Założyciele Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury i Prawa Chińskiego – Jakub Zwierzchowski i Paweł Wowra oraz studentka polonistyki na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych Gu Xingyu

Nasza uczelnia aktywnie współpracuje z dwoma chińskimi uniwersytetami – Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych i Północno-Wschodnim Uniwersytetem w Shenyang. Studenci – nie tylko kierunków filologicznych – opuszczają Katowice, by wziąć udział w semestralnych i rocznych programach. Z początkiem zeszłego semestru wracający z Chin studenci prawa założyli organizację zajmującą się sprawami chińskimi – Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury i Prawa Chińskiego.

Działalność koła, mimo krótkiego jego istnienia, jest bardzo intensywna. Od początku semestru letniego podjęto wiele inicjatyw dotyczących spraw Państwa Środka. Dzięki pasji i zaangażowaniu zespołu w każdym miesiącu zeszłego semestru zapraszano studentów na kolejne ciekawe wydarzenia.

Koło bardzo chętnie udziela się w ramach warsztatów prowadzonych dla liceów na terenie całego Śląska. Edukowanie młodzieży sprawia studentom ogromną przyjemność. Podczas spotkań w dwóch śląskich liceach – w Wodzisławiu Śląskim i Chorzowie – członkowie koła opowiadali licealistom o rozwoju Chin w ciągu ostatnich 40 lat, a także o współcześnie podejmowanych przez ChRL inicjatywach na arenie międzynarodowej. Informowali ponadto o stypendialnych możliwościach wyjazdu do Chin w ramach umów bilateralnych podpisanych przez Uniwersytet Śląski z Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych i Północno-Wschodnim Uniwersytetem w Shenyang.

W ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Katowicach członkowie Koła mieli możliwość udziału w organizacji konferencji pt. „Nowy Jedwabny Szlak – geopolityka, gospodarka, kultura”. W jej trakcie studenci przedstawiali referaty w ramach panelu studenckiego, dając pokaz swojej wiedzy i pasji.

Zwieńczeniem półrocznej działalności koła było zorganizowanie dwóch dni z prawem azjatyckim. W ramach tego wydarzenia zostały przeprowadzone dwa wykłady. Pierwszego dnia profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Mateusz Stępień wygłosił referat pt. „Prawo a konfucjanizm”, a drugiego dr Valerie Selvie Sinaga z Uniwersytetu Atma Jaya w Dżakarcie poprowadziła wykład w języku angielskim na temat ewolucji prawa własności intelektualnej w Indonezji.

Założenie koła jest dopiero początkiem chińskiej przygody studentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy liczą na dalsze zaangażowanie i otwartość społeczności akademickiej w sprawach Dalekiego Wschodu. Każdego dnia starają się przygotowywać nowe plany na przyszłość i wyciągać wnioski z dotychczasowych spotkań, aby działać jak najlepiej i rozwijać się. Wyrazem tej postawy jest planowany cykl rozmów dla wszystkich, którzy chcą bliżej poznać prawo i kulturę Dalekiego Wschodu oraz lepiej zrozumieć Państwo Środka. Członkowie Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury i Prawa Chińskiego zamierzają zachęcać studentów młodszych roczników do współpracy i uczestniczenia w działalności zarówno naukowej, jak i kulturalnej oraz społecznej. Pragną też zorganizować ogólnopolską konferencję naukową, na której można byłoby wysłuchać wystąpień znawców tematyki z całej Polski i poznać ludzi z wielu krajów świata; chcą również zapraszać gości specjalnych w ramach poszerzania wiedzy i zrzeszania osób zainteresowanych tematyką Dalekiego Wschodu.

Sytuacja geopolityczna Chińskiej Republiki Ludowej dostarcza wielu tematów do dyskusji na cotygodniowych spotkaniach członków koła tworzonego przez zgraną grupę młodych ludzi, których łączy pasja; mimo że niektórzy z nich rotacyjnie wyjeżdżają na studia do Chin, w Polsce zawsze pozostaje aktywna grupa.

Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury i Prawa Chińskiego to nie tylko źródło informacji na temat Dalekiego Wschodu, lecz również łatwa metoda na rozwijanie samego siebie i poznanie ludzi, którzy są pasjonatami i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem, co przy odpowiednim zaangażowaniu pozwala osiągnąć maksimum korzyści i w przyjemny sposób pogłębić wiedzę na temat Państwa Środka. Koło serdecznie zaprasza do współpracy wszystkich sympatyków Chin oraz osoby chcące poznać ten kraj.

Autorzy: Paweł Wowra, Weronika Żebrowska, Jakub Zwierzchowski
Fotografie: Jakub Zwierzchowski